2500 asukkaan Pihlajaniemen asemakaava

Vähä-Heikkilän kasarmin käytöstä vapautuneelle aluelle suunniteltu Pihlajaniemen asemakaavaehdotus hyväksyttiin Turun kaupunginvaltuustossa maanantaina 11.4. Kaava mahdollistaa umpikortteleihin perustuvan asuinalueen rakentamisen noin 2500 asukkaalle.

Suunnittelualue on 18,5 hehtaaria. Alueelle esitetään rakennusoikeutta yhteensä noin 183 200 kerrosalaneliömetriä. Alueen keskiosaan sijoittuu puistoalue

Suunnittelualue on pääosin puolustusvoimien käytöstä vapautunutta aluetta. Alue on suurimmaksi osaksi Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa, osa kaduista ja pienet määräalat ovat kaupungin omistuksessa.

Umpikorttelirakenne

Asemakaava mahdollistaa asuntotuotannon, koulun ja päiväkotien toteuttamisen sekä liiketilojen ja päivittäistavarakaupan (vähittäiskaupan yksikkö) rakentamisen. Kaavamuutosalueelle on arvioitu sijoittuvan noin 2500 asukasta.

Alueen maankäyttö perustuu umpikorttelirakenteeseen, jossa umpikorttelit rajautuvat korttelia ympäröiviin katuihin tai kulkuyhteyksiin. Rakennusten korkeudet vaihtelevat kolmesta kahdeksaan kerrosta.

Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja sitoutuu luovuttamaan alueelta vähintään 30 000 k-m2 hintasäädeltyyn asuntotuotantoon. Asuntotuotantoon luovuttamisen tulee kohdistua vähintään seitsemään kortteliin.

Lisäksi asemakaava-alueen kahdessa korttelissa on mahdollista erityisryhmien asuminen.

Korttelin yksittäiset talot voivat vaihdella arkkitehtuurisesti ja kooltaan merkittävästi toisistaan. Näin pyritään elävään ja vaihtelevaan kaupunkikuvaa sekä vastaamaan erilaisten asuntojen tarpeeseen.

Valtaosa asemakaavan kortteleista on asuinkerrostalojen korttelialueita. Lisäksi asemakaavan pohjoisosassa on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jonka maantasokerrokseen saa sijoittaa päivittäistavarakaupan. Luoteiskulman toriaukealla on erillinen pieni liikerakennusten korttelialue.

Alueen itälaidalla on palvelurakennusten korttelialue päiväkotia ja koulua varten.

Toiminnallinen hulevesipuisto

Alueen keskelle toteutetaan toiminnallinen hulevesipuisto, johon asuinkorttelit- ja autopaikkojen korttelialueet rajautuvat. Hulevesipuiston reunoilla sijaitsevat kävely- ja pyöräilyreitit.

Alueella sijaitseva vanha radioasema suojellaan asemakaavalla.

Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 183 200 k-m2. Asuinkortteleita on 6,4 hehtaaria eli noin 35 %. Virkistysalueita on 2,4 hehtaaria eli noin 13 %.

Palvelurakennusten korttelialue päiväkotia ja koulua varten noin 0,6 ha eli n. 3 %. Autopaikkojen korttelialue on yhteensä 0,7 ha eli 4 % ja katualueita on 8,4 ha eli n. 45 %.

Pysäköinti tapahtuu pääosin maan päällä olevan sisäpihan kannen tai rakennusten rungon alla sekä pysäköintilaitoksissa.

Suunnittelualue kattaa Pihlajaniemen pohjoisosan. Myöhemmin päätettäväksi tulee alueen eteläisen osa asemakaava, jonka yhteydessä pyritään selvittämään myös avoimen rantareitin mahdollisuus.

Kaavakartta Turun kaupungin sivuilla (pdf)