38 tonttia Toijaisissa

Kaupunki myy kaksi omakotitonttia Huutokaupat.com-palvelun kautta ja luovuttaa hakumenettelyllä 36 tonttia Toijaisista. Tonttien tarjous- ja hakuaika on jo auki!

Toijaisissa sijaitsevat kaksi tonttia myydään avoimella tarjouskilpailulla. Huutokauppa järjestetään www.huutokaupat.com-sivuston kautta. Avoimessa tarjouskilpailussa tarjouksen jättäjän on mahdollista nähdä tontista jätetyt tarjoukset sekä korottaa jättämäänsä tarjousta tarjousajan puitteissa.


Tontti voidaan myös vuokrata. Vuokra on 4 % tarjotusta hinnasta. Vuokratarjous hyväksytään ainoastaan luonnollisilta henkilöiltä.


Sitovia tarjouksia voi jättää huutokaupat.com-palvelussa maanantaihin 19.4.2021 klo 18.00 saakka. Kaikki jätetyt tarjoukset ovat nähtävinä palvelussa. Tontit myydään tai vuokrataan korkeimman tarjouksen tehneelle.


Kaupunki pidättää oikeuden hyväk­syä tai hylätä tarjoukset.

Hakumenettelyllä luovutettavat


Hakumenettelyssä tonttien hinnat määräytyvät vyöhykehinnan perusteella ja hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisen tonttipalvelun kautta Turun kaupungin nettisivuilta. Mikäli samaan tonttiin kohdistuu hakumenettelyssä useampi hakemus, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken.

Yksi perhe, eli yksi taho, voi tehdä vain yhden hakemuksen kutakin tonttia kohden. Hakumenettelyssä hakemus voi kohdistua useaan tonttiin, mutta vain yhden tontin voi saada.

Hakemuksessa on ilmoitettava haettavien tonttien mieluisuusjärjestys, jota käytetään vain siinä tapauksessa, että sama taho saisi useamman tontin. Ensisijaisesti tontin saajan ratkaisee arvonta.

Kaupunki perii tontin saaneelta 1 000 euroa käsirahaa erillisen laskun mukaan välittömästi, kun päätökset tonttien luovutuksesta on tehty.

Mikäli tontin saanut vetäytyy kaupasta tai vuokrauksesta, on hänen korvattava kaupungille maakaaren 2 luvun 8 §:n mukaisina kohtuullisina kustannuksina 1 000 euroa.

Hakumenettelyllä luovutettavien tonttien haku päättyy keskiviikkona 21.4.2021 klo 15.00.

Tarkemmat tonttikohtaiset tiedot ja ohjeet tarjous- ja hakumenettelystä löytyvät tonttikierroksen alkaessa Huutokaupat.com-palvelusta sekä sivulta www.turku.fi/tontit.