Vuoden luotolainen Kakskerrasta

Vuosittain Hirvensalopäivien toimikunnan valitsema Vuoden luotolainen on kunnianosoitus Hirvensalon ja saarelaisten eteen tehdystä työstä. Ensimmäistä kertaa tittelin sai Kakskertalainen.

Viimeisiä päiviä Hirvensalon apteekissa apteekkarina viettävä Anne Kanerva on nimityksen aikaan kiireinen. Pesti apteekkarina Loimaalla on jo alkanut
ja Hirvensalon apteekin luovuttaminen seuraavalle on vielä edessä. Hymy on kuitenkin herkässä kunnianosoituksesta Vuoden luotolaiseksi.

– Kyllä minä täysin hämmennyin kun Sakari Itähaarla kävi asian minulle ensimmäisen kerran kertomassa. Olin ja olen edelleen otettu ja onnellinen huomiosta. Samalla minulla on myös haikeat tunnelmat, kun jäin pois Hirvensalon apteekista, Kanerva kertoo.

Hirvensalopäivien toimikunta myöntää vuoden luotolaisen kunnianosoituksen henkilölle, joka on ansioitunut Hirvensalon ja hirvensalolaisten eteen tehdyssä pyyteettömässä työssä. Kanerva on ollut vuosien varrella mukana monessa. 

– Olen ollut 17 saarelaisvuoteni aikana mukana Hirvensalo-seurassa, Hirvensalopäivien toimikunnassa ja Apteekin osalta mukana tapahtumissa. Omalta osaltani olen pyrkinyt saamaan ihmisiä liikkumaan ja osallistumaan omaan terveyteensä.

– Ajatukseni on yksinkertaisimmillaan, että jos liikumme ja pidämme itsestämme huolta, tulemme terveemmiksi. Niin hassulta kuin se apteekkarin suusta kuulostaakin, silloin meidän ei tarvitse käyttää niin paljon lääkkeitä, Kanerva nauraa.

TAUSTAVAIKUTTAJA

Saaret Kanerva on kokenut omikseen jo vuodesta 2003, kun hän ensimmäisiä kertoja ajoi sillan yli. Kakskerrassa hän on asunut reilut viisi vuotta.

– Vaikka työpaikka muuttuu, tulen edelleen pysymään saarilla. Olen aina puhunut saarista, ajatellut saaria kokonaisuutena. Hirvensalon apteekkikin on ollut aina kolmen saaren apteekki. Käätyjä luovuttaessaan Sakari Itähaarla muistutti, etten saa unohtaa Hirvensaloa, vaikka asunkin nyt Kakskerrassa.

Muutos ajatusmaailmassa on pitänyt tapahtua myös kunnianosoituksen myöntäneessä toimikunnassa. Käädyt Kanervalle luovuttanut Itähaarla avaa asiaa.

– Joskus olisi ollut täysin mahdoton ajatus nimittää entinen hirvensalolainen Vuoden luotolaiseksi. Kanerva on sponsoroinut apteekin kautta paljon, ollut seuran hallituksenkin jäsen ja toimikunnassa mukana. Hän on ollut taustavaikuttajana ja auttajana ennen kaikkea, Itähaarla kertoo.

Muutama vuosi sitten toimikunnassa haluttiin tarkentaa kriteereitä, jonka mukaan vuoden luotolainen nimitettäisiin.

– Tavallaan mietimme uudestaan, mikä on se työ tai panos, jonka joku on tehnyt Hirvensalon eteen. Yhtä hyvin vastaanottaja voisi olla vaikka kaupunginjohtaja, joka on liputtanut Hirvensaloa päätöksissä. Kyse on ennemminkin työstä ja panoksesta, jota on tehnyt, ei niinkään siitä, mikä se itse panos on ollut.

TEKSTI JA KUVA: TIMO NÄRÄ