Wäiskin kouluhanke etenee

Wäinö Aaltosen kouluun kuuluvan Ylikylän rakennuksen käytöstä luovuttiin sisäilmasyistä maaliskuussa 2017. Tarveselvityksestä on siirrytty hankesuunnitteluvaiheeseen.

Kun Ylikylän rakennuksesta luovuttiin, siirtyivät oppilaat Wäinö Aaltosen koulun muihin tiloihin sekä väliaikaisiin parakkirakennuksiin. Samoissa tiloissa sijainnut kirjasto muutti Syvälahteen. Sen jälkeen rakennus on jäänyt tyhjilleen.

Hankeselvityksen mukaan Ylikylän korvaavan rakennuksen avulla on mahdollisuus huomioida saarilla tapahtuvaa rauhallista oppilasmäärän kasvua. Syvälahti mahdollistaa osan kasvusta, mutta muutaman vuoden kuluttua, kun Syvälahti on täynnä, saarilla ei ole muita koulutiloja kasvua turvaamassa. Tällä hankkeella on mahdollisuus turvata oppilasmäärän muutokset Syvälahden täytyttyä.

Esityksenä on, että käytöstä poistunut Ylikylän kirjasto- ja koulurakennus ja sitä seuranneet parakkitilat korvataan uudisrakennuksella. Uudisrakennus toteutettaisiin nykyisen Ylikylä -rakennuksen paikalle.

Käyttäjän näkökulmasta parakkitilat korvaava hanke tarvitaan mahdollisimman pian. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen hankkeesta tulee laatia hankesuunnitelma. Tämän jälkeen kilpailutusta, suunnittelua ja rakentamista varten varataan aikaa noin 1,5 - 2 vuotta. Lopullinen toteutusaikataulu sekä rahoitusmalli ratkaistaan kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Hintalappu uudelle rakennukselle purkutöiden kanssa on noin viisi miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto hyväksyi tarveselvityksen keväällä, joten suunnitelmat etenevät omaan verkkaiseen tahtiinsa.