ENNALTA EHKÄISEVÄÄ MIELEN HYVINVOINTIA

Se on vähän kuin omalle rakkaalle paikalle menisi, paikalle jossa on helppo olla ja hengittää. Joillekin se paikka on esimerkiksi kesämökki – sommarstuga.

Siitä lähti liikkeelle Stugan ajatus: pelkkä paikka ei kuitenkaan riitä, pitää olla mielentila, jossa voi hengittää ja tuntea vapautta. ”Stuga on mielentila”, lukee yrityksen nettisivuillakin.

Stuga on satavalaisen Hanna Laineen yritys, joka tarjoaa mielen hyvinvointipalveluja. Toiminta perustuu ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan, jota tarvittaessa vahvistetaan eläinten mukanaololla. Mielen hyvinvointia kohentamassa voi vuorollaan olla mukana niin hevosia, lampaita kuin koiriakin.

Laineella itsellään on kolme hevosta, joista connemara Forte ja norjanvuonohevonen Leo ovat myös kesällä Höyttistentien laitumella ohikulkijoiden ihailtavina. Saksalainen ratsuponi Lumi on kesälaitumella muualla.

Muiden kuin hevosten kanssa Stuga järjestää toimintaa Paattisilla Tyynelän tilalla, jonka emäntä Maria ”Maikki” Siutla on mukana Stugan toiminnassa. Kolmantena on mukana Tanja Serola.

Tyynelässä on myös hevosia, mutta paljon muitakin eläimiä.

Siutla ja Serola ovat koulutukseltaan sosionomeja ja lyhytterapeutteja. He ovat työskennelleet mm. lasten ja nuorten kanssa sekä lastensuojelussa.

Diplomi-insinööri Hanna Laine on aikaisemmin työskennellyt liike-elämässä osakkaana ja toimitusjohtajana. Sittemmin hän on kouluttautunut lyhytterapeutiksi ja työnohjaajan koulutus on
käynnistymässä.

KATSE ETEENPÄIN KOHTI RATKAISUJA

Kolmikon erilaiset taustat täydentävät toisiaan, Laine sanoo:

”Koulutuksen aikana huomasin, että minulla oli usein erilainen näkökulma enkä välttämättä ymmärtänyt kaikkea siellä puhuttua. Maikki ja Tanja sen sijaan osaavat puhua asioista ymmärrettävästi. Ehkä sen takia meistä tulikin niin toimiva kolmikko.”

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään nimensä mukaisesti ratkaisujen etsimiseen. Ongelma tunnistetaan, mutta sitä ei jäädä vatvomaan vaan tavoitteena on katsoa eteenpäin, kohti ratkaisua.
Keskustelemalla – esimerkiksi metsässä kävelyllä, jossa on mukana myös lampaita – pyritään siihen, että avun tarvitsija itse löytää ratkaisuja. Terapeutti ei anna valmiita vastauksia, mutta voi oikeilla kysymyksillä ohjata vastausten äärelle.

”Se on hyvin tärkeää, että henkilö itse löytää ratkaisun avaimia. Se on paljon vahvempi kokemus ja siihen on helpompi sitoutua kuin jos toinen antaa valmiita vastauksia”, Hanna Laine sanoo.

”Lyhytterapia sopii hyvin asioiden selvittämiseen ja eteenpäin pääsemiseen. Vakaviin traumaattisiin kokemuksiin on kuitenkin syytä hakea apua terveydenhuollosta.”

Laineen liike-elämätausta kuuluu siinäkin, että hän korostaa, että myös esimiesten kannattaisi hyödyntää ratkaisukeskeisyyden tuomia mahdollisuuksia.

”Se sisältää sen, että kaikki näkökulmat asiaan ovat ok. Tällöin työyhteisön jokaista jäsentä kannustetaan mukaan ja kertomaan kantansa.”

Laine vertaa lyhytterapiaa hierontaan, jossa moni käy säännöllisesti jo ennen kuin mitään pahempia lihasjumeja pääsee syntymään. Samalla tavalla mielen hyvinvoinnista voisi huolehtia ennaltaehkäisevästi.

”Loppujen lopuksi mielen hyvinvoinnissa on kysymys hyvin perusasioista. Oman itsensä tuntemisesta,
toiveidensa ja halujensa tunnistamisesta ja hyväksymisestä. Se on ensimmäinen askel kohti toimintaa
ja ratkaisua.”

ELÄIMET AUTTAVAT LIIKKEELLE

Entä ne eläimet? Miten ne liittyvät ratkaisukeskeiseen terapiaan?

”Eläinten avulla on helppo saada keskustelu liikkeelle”, Hanna Laine sanoo. ”Tallille ja maatilalle on myös helpompi tulla kuin terapiaan, joka helposti koetaan vaikeaksi ja ehkä jopa häpeälliseksi asiaksi.”

Laine ei järjestä hevostensa kanssa terapiaratsastusta. Kyse on enemmänkin hevosen kanssa olemisesta.

”Hevonen on laumaeläin ja se luo ystävyyssuhteita lajitovereidensa kanssa, ihan niin kuin ihmiset. Niiden kanssa on hyvä harjoitella läsnäoloa ja ylipäätänsä olemista. Tekemistä ja suoritusta korostavassa
ajassamme on aina hyvä välillä pysähtyä vaan olemaan.”

Teksti ja kuva: Seppo Kemppainen

Artikkeli on julkaisti painetussa Maininki-lehdessä 5/2022 (syyskuu).

Lue myös Nepsy-nuorten leiristä, jossa Hanna Laine ja hevoset vierailivat.

Jätä kommentti