Hirvensalon hiihtokeskustoiminta kilpailutetaan

Turun kaupunki on käynnistämässä kilpailutusta Hirvensalon hiihtokeskustoiminnan järjestämisestä. Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari esittää liikuntalautakunnalle, että lautakunta käynnistää kilpailullisen hankintamenettelyn palveluntuottajan valitsemiseksi.

Viime vuosina hiihtokeskuksen toiminnasta on vastannut Turun Slalomseura ry, jonka kanssa tehty määräaikainen käyttöoikeussopimus on päättymässä toukokuussa 2025. Nykyisen sopimuksen aikana hiihtokeskuksen alueella on järjestetty palveluita vain talvikuukausina, kun sää on mahdollistanut rinteisen lumettamisen ja niiden ylläpidon. Toimintaa on ollut keskimäärin noin kolmen kuukaude ajan vuosittain.

Kilpailutuksen käynnistäminen liittyy siihen, että kaupunki on päättänyt investoida ja uusia rinnevalaistuksen ja alueelliset sähkökeskukset sekä purkaa heikkokuntoisen huoltohallin hiihtokeskuksen alueella vuonna 2023. Osana investointipäätöksiä kaupunginhallitus linjasi marraskuussa 2021, että hiihtokeskuksen palvelutuottaja tulee etsiä avointa tarjouskilpailua käyttäen.

Kilpailutuksella on tarkoitus etsiä pitkäaikainen kumppani toteuttamaan hiihtokeskuksen maa-alueella ja sen kiinteistöissä vapaa-ajan palveluita ympärivuotisesti. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta toteutetaan avointa menettelyä käyttäen.

Hiihtokeskuksen palveluntuottajan hankintamenettely esitetään käynnistettäväksi seuraavasti:

  • tehdään markkinakartoitus (tietopyyntö ja markkinavuoropuhelut), jotta saadaan asia mahdollisten tarjoajien tietoon sekä saadaan tietoja osallistumispyynnön valmisteluun
  • kilpailutus toteutetaan hankinnan monimutkaisuuden vuoksi kaksivaiheisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä (osallistumishakemukset ja tarjouspyyntö), koska tarjouspyynnön vaatimuksia ei pystytä kuvamaan riittävän tarkasti ennen neuvotteluja
  • tarkoituksena on solmia käyttöoikeussopimus eli palveluntuottajalla on sekä toiminnallinen että taloudellinen riski
  • Hirvensalon hiihtokeskuksen palveluntuottajan hankintamenettely esitetään käynnistettäväksi seuraavasti:

Kilpailutuksen käynnistämiseen liittyvä tietopyyntö

Jätä kommentti