Hirvensalon kaavoitus rauhallisessa vaiheessa

Hirvensalon kaavoituksessa eletään odottavaa vaihetta, sillä tällä hetkellä saarella ei ole vireillä uusia asemakaavoja, ja useimmat hyväksytyt luonnokset odottavat suunnittelijoiden pöydällä. Luonnokset eivät ole siis edelleen ehdotusvaiheeseen.

Kaavoitustilanteeseen on vaikuttanut se, että kaupungin asemakaavoitus on keskittynyt kaupungin strategian mukaisesti Turun ruutukaavakeskustan ja sen lähialueiden täydennyskaavoihin.

Kaavoitustilannetta esiteltiin kirjastossa Hirvensalopäivien yhteydessä. Hirvensalon kaavoitus herätti kohttuullista mielenkiintoa, sillä kaavoihin kävi tutustumassa kolmisenkymmentä kävijää.

Uudet voimassa olevat asemakaavat

 • Illoistenjärvi pohjoinen 29/2009, lainvoimainen 13.1.2018, infran yms. rakentaminen 2021-2022
 • Hauenkaari 33 / 2016, lainvoimainen 31.3.2018
 • Saapaskallio 21/2016, lainvoimainen 28.9.2019
 • Kulhonvalkama 9/2020, lainvoimainen 18.6.2022

Vireillä olevat asemakaavat

 • Kaistarniemi III jatko 1/2006, OAS:
  Kaistarniemi III jatko ehdotus 20.8.2015 on hyväksytty lautakunnassa 29.11.2016. Päivitetty OAS kaupunkiympäristölautakuntaan 30.8.2022.
  Tavoitteena kaavaehdotus kaupunginvaltuustoon 2023.
 • Metsola 29/2013, OAS:
  Metsolan ehdotus 1.6.2015 on ollut lausunnoilla kesällä 2015.
  Tavoitteena kaavaehdotuksen lautakuntakäsittely 2023. Maankäyttöneuvottelut maanomistajien kanssa ennen kaavaehdotuksen valtuustokäsittelyä.
 • Särkilahti 10/2014, OAS:
  Luonnos 3.5.2016 on hyväksytty lautakunnassa 24.5.2016.
  Tavoitteena kaavaehdotuksen lautakuntakäsittely 2023.
 • Karhunahde 11/2016, OAS:
  Ehdotus on hyväksytty valtuustossa 20.9.2021.
  Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu.
 • Haarlanlahti 23/2010, OAS:
  Tällä hetkellä alueella tehdään esirakentamista alustavan luonnoksen ja voimassa olevan osayleiskaavan pohjalta, tavoitteena asemakaavaluonnos 2026.
 • Päivärinne 32/2007, OAS:
  Alustava luonnos 29.9.2008, suurimmaksi osaksi yksityistä maata,
  on ollut keskeytettynä kaupungin taloudellisen tilanteen takia. Tavoitteena luonnos 2026.
 • Harkkionmäki 46/2005, OAS:
  Lautakunta on hyväksynyt ehdotuksen 28.1.2020, tavoitteena ehdotus kaupungin valtuustoon 2023.
 • Papinsaarenkatu 16/2016, OAS:
  Asemakaavamuutosta ei toistaiseksi edistetä vesihuollon järjestämiseen liittyvien erimielisyyksien takia. Vesihuollon järjestämiskiista ei koskenut koko kaava-aluetta, joten osa alkuperäisestä alueesta kaavoitettiin erillisellä asemakaavanmuutoksella Kulhonvalkama 9/2020, joka on nyt lainvoimainen.

Osayleiskaava lainvoimainen

Hirvensalon osayleiskaava tuli viime vuonna lainvoimakseksi. Se ohjaa alueen asemakaavoitusta lähivuosina.

Osayleiskaava herätti ehkä eniten kiinnostusta kaavatilaisuudessa.

Kaava01
Ismo Pasanen (kuvassa oik.) kertoi, että häntä kiiinnostaa osayleiskaavassa erityisesti suunnitelmat, jotka mahdollistavat Sorttamäen sillan rakentamisen. ”Nykyinen silta on ajoittain pahoin ruuhkautunut, joten toinen silta on erittäin tarpeellinen.”

Pikisaaressa asuva Ari Salonen sanoi, että ”saaren pohjoisosan suunnittelun tyhmyys kummastuttaa”. Asukasmäärien mitoitukset edellyttävät hänen mukaansa liian korkeita rakennuksia Lauttarantaan vastapäätä Turun linnaa.

Jätä kommentti