Katujen kunnossapito siirtyi GPS-aikaan

Turussa voi nyt seurata lähes reaaliajassa kaupungin katujen kunnossapitoa. Aurauskaluston ja muun talvikunnossapidon tiedot on julkaistu Turun palvelukartalla (palvelukartta.turku.fi).

Kaluston liikkeet näkyvät kartalla 15 minuutin viipeellä. Kartalta näkee eri värein, mitä katuja on aurattu ja millä kaduilla on tehty toisia toimia, kuten hiekotusta tai muita liukkaudenestotoimia. Käyttäjä voi valita, jos haluaa nähdä tehdyt työt viime tunnilta aina viimeiseen kolmeen päivään.

Talvikunnossapito jakautuu Turussa viidelle eri alueelle: pohjoinen, itäinen, läntinen, eteläinen ja keskusta. Palvelukartalla näkyvät kaikkien alueilla toimivien urakoitsijoiden toimet.

Kunnossapitokoneiden liikkeitä seurataan GPS-paikannuksen kautta, ja kartalla voi lähelle zoomaamalla tarkastella onko aurattu tai käsitelty alue autokaista vai pyörätie. ”Tämä helpottanee esimerkiksi työ- tai harrastusmatkojen suunnittelua”, todetaan kaupungin tiedotteessa.

”Kaupunkilaisilta on tullut jo pidemmän aikaa toiveita talvikunnossapidon työn näkyvämmäksi tekemisestä. Palvelukartalla esitetyt tiedot ovat vastaus tähän ja toivomme näin helpotusta kaupunkilaisten arjen suunnitteluun”, sanoo infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin.

ruutukaappaus kartasta joka näyttää aurauskaluston liikkeet turussa. kartalla sekavia viivoja yläosassa-
Ruutukaappaus karttapalvelusta tiistaina 22.2. klo 15.10. Sinisellä on merkitty auraus ja vaalenpunaisella liukkaudentorjunta. Kartalle on valittu ajanjaksoksi 1 vuorokausi.

Kunnossapitoluokitus

Katujen ja väylien talvikunnossapito perustuu kunnossapitoluokitukseen, jossa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys ja liikenteen määrä. Ajoradat on luokiteltu kolmeen eri luokkaan ja kävely- ja pyörätiet kahteen luokkaan.

Ajoradoista ensimmäiseen kunnossapitoluokkaan kuuluvat esimerkiksi keskustaan johtavat pääväylät ja toiseen kunnossapitoluokkaan kuuluvat asuntoalueiden niin kutsutut kokoojakadut, joille kerääntyy monen pienemmän kadun liikenne, raskaasti liikennöidyt teollisuusalueiden kadut ja ne joukkoliikennereitit, jotka eivät kuulu ensimmäiseen kunnossapitoluokkaan. Kolmanteen kunnossapitoluokkaan kuuluvat asuntokadut ja ne teollisuusalueiden kadut, jotka eivät kuulu toiseen kunnossapitoluokkaan.

Kävely- ja pyöräteiden luokitusperusteena on käytetty jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrää, työssäkäyntiliikennettä, liikennettä keskustaan ja asemille sekä väylän varrella olevia palveluja. Ensimmäiseen kunnossapitoluokkaan kuuluvat keskusta-alueen kävely- ja pyörätiet, työssäkäyntiliikenteen merkittävimmät reitit asuntoalueiden ja teollisuusalueiden välillä sekä muut vilkkaasti reitit.

Katujen kunnossapitoluokituksia tarkastellaan vuosittain.

Jalkakäytävät taajama-alueella ovat kiinteistönomistajien vastuulla. Näihin vastuihin lukeutuvat muun muassa lumen ja jään poisto tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä ja hiekoittaminen liukkaalla kelillä ja hiekoitushiekan poistaminen keväällä. Joidenkin tieosuuksien kunnossapidosta vastaa ELY-keskus.

Palvelukartan liikkumisnäkymä toteutetaan osana EU-komission Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamaa Scale-Up-hanketta.

Jätä kommentti