Kesän sinileväseuranta on alkanut

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnistynyt kuluvan kesän osalta. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa levätilannetta seurataan 35 havaintopaikasta, joista 21 sijaitsee meri- ja 14 sisävesialueilla. Seurantaa tehdään syyskuun loppuun asti.

oka viikko vakiohavainnoitsijat arvioivat

Havaintopaikkojen sinilevätilanne arvioidaan viikoittain neliportaisella asteikolla (0-3) vedessä näkyvän levän mukaan. Lounais-Suomen havainnot kootaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, ja niiden pohjalta julkaistaan katsaus levätilanteesta joka torstai. Tämän lisäksi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) julkaisee torstaisin valtakunnallisen leväkatsauksen.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-Meriwiki -palveluun, joka on Suomen Ympäristökeskuksen perustama tietokanta Suomen järvi- ja merialueista. Palvelusta on löydettävissä monipuolisesti tietoa ja havaintoja mm. kaikista Suomen järvistä, joiden pinta-ala ylittää hehtaarin.

tänä kesänä Sinilevää ei ole vielä havaittu

Lounais-Suomen vakioseurantapaikoilla ei ole havaittu sinilevää, eikä ELY-keskukseen ole tullut ilmoituksia muista sinilevähavainnoista Lounais-Suomen alueella.

Sinilevähavaintojen puuttuminen on ELY-keskuksen mukaan tyypillistä kesäkuun alussa. Tänä vunna toukokuun viileät sääolot hillitsivät sinilevien kasvua eivätkä vesistöjen lämpötilat ole päässeet nousemaan. Talven fosforikuorma voi kuitenkin lisätä sinileväesiintymisiä.

Kesäkuun alkuviikkoina lämpimät ja aurinkoiset sääolosuhteet voivat edistää sinilevän kasvua, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot.

Siitepölykausi on vielä käynnissä ja joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään muistuttaa leväesiintymää. Esimerkiksi männyn siitepölyä voi paikoitellen esiintyä hyvinkin runsaasti ja sitä on havaittu myös vakioseurantapaikoilla tämän viikon aikana. Männyn siitepöly on väriltään kellertävää tai vaalean ruskeaa, ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaasti. Siitepöly muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530.

Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksella.

Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Kuva: Varelyn kuvapankki /kjs  

Jätä kommentti