Kaavaillassa vain kourallinen kiinnostuneita

04.04.2019

Hirvensalon kirjastolla 13. maaliskuuta pidetyssä kaavaillassa ei saatu juurikaan uutta tietoa Hirvensalon kehittämissuunnitelmista. Hirvensalon osayleiskaavasta on uuden sillan osalta tehty valitus, minkä vuoksi suunnittelu on suvantotilassa.

–Kaavavalituksen käsittelyyn menee noin vuosi, ja mikäli päätöksen jälkeen myönnetään valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, prosessin jatkumiseen voi mennä jopa kolme vuotta, arvioi tilaisuudessa esittelijänä toiminut kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Ilvessalo.

Kaavasta on valitettu Uittamon puolelta. Se on pysäyttänyt tehtyjen luonnosten etenemisen ehdotusvaiheeseen, eikä myöskään osayleiskaavasta riippuvaisia asemakaavoja ole voitu suunnitella.

Kaistarniemessä asuvia Rolf ja Marja-Leena Karrentoa valitus ja sen tuomat viivästykset harmittavat.

– Hirvensalo tarvitsee joka tapauksessa toisen ylimenotien. Se on jo turvallisuustekijä, kun väkimäärä kasvaa. Toivotaan, että valitusprosessi etenee mahdollisimman nopeasti, Rolf Karrento toteaa.

KAISTARNIEMEN KALLIOT PITÄISI SÄÄSTÄÄ

Koska 12 vuotta suunniteltu osayleiskaava seisoo jälleen, kaupunki keskittyy toistaiseksi strategiansa mukaisesti ruutukaavakeskustaan ja sen lähialueisiin.

– Kaistarniemen jatkosta on nyt saatu jotain pientä detaljia, mutta joka kaavassa alue näkyy suunnittelemattomana, valkoisena läikkänä, Rolf Karrento harmittelee.

Kaistarniemestä tilaisuuteen oli saapunut myös Marja-Liisa Salminen, joka vastustaa kaavasuunnitelmia kolmen tontin osalta.

– Kaistarniemessä on upeat kalliot, joista aukeaa näkymä merelle. Ne ovat tärkeä ulkoilualue ja kalliolle sijoitetut kolme tonttia olisi pitänyt jättää kaavasta pois. Siellä ne ovat kuitenkin edelleen. Niiden myymisellä ei saada edes 10 prosenttia kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista, koska louhittavaa on niin paljon, hän huomauttaa.

Salminen toivoo, että kalliot jätettäisiin Kaistarniemeen yleiseksi virkistysalueeksi. Karrentojen tapaan Salminenkin joutuu odottamaan sillasta tehdyn valituksen oikeuskäsittelyä, ennen kuin Kaistarniemen suunnitelmiin saadaan selvyyttä.

KÄRKIHANKKEET EDELLÄ

Kaupungin rakennemallissa Hirvensalon suunnitellun osayleiskaavan toteutumisvuodeksi on asetettu vuosi 2035.

– Tuohon vuoteen mennessä on tavoitteena toteuttaa suunniteltu 15 000 asukkaan lisäys, Ilvessalo kertoo.

Tilaisuudessa kyselyä aiheutti myös Fölin runkolinjasto ja sen vaikutukset saarten julkiseen liikenteeseen.

– Nähtävillä oleva aikataulu on vain pääreittien varrelta. Runkolinjasto itse asiassa parantaa kulkuyhteyksiä, Ilvessalo vakuutteli uudistusta esitellessään.

Kaupungin kärkihankkeet, kuten joukkoliikenneuudistuksen suunnittelu, menevät Hirvensalon kaava-asioiden edelle erityisesti rahoituksen osalta.

– Esimerkiksi Kakskerrantiestä on vireillä suunnitelma sen nelikaistaistamisesta ruuhkien helpottamiseksi. Siihen ei ole nyt investointirahoja, koska joukkoliikenteestä ei ole saatu ratkaisua. Ratikkaratkaisua me nyt odotamme, jotta myös muita hankkeita saataisiin eteenpäin, kertoo kaupungin liikennesuunnittelija Harri Jaakkola.

Vaikka aamu- ja iltapäiväruuhkiin ei ole tulossa ratkaisua lähiaikoina, myös positiivisia uutisia liikenteestä on saatu.

– Syvälahden koulun avaamisen jälkeen Vanhan Kakskerrantien liikenne on toiminut odotuksien vastaisesti, eli erittäin hyvin, Jaakkola kertoo ilahtuneena.

TEKSTI JA KUVA: RIITTA ALAKOSKI