Merelliset harrastukset houkuttelivat Kakskertaan

01.03.2017

Haave toteutui 1993, kun Kakskertaan vanhalle kesämökkitontille, luonnonkauniiseen rinteeseen valmistui Leif Kronbergin ja Päivi Ovaskaisen talo. Edelleenkin – jopa lumettoman talven harmaana helmikuun aamuna vuonna 2017 tunne on sama: täällä on hyvä asua, kuittaavat Leif ja Päivi. Kotiutuminen Kakskertaan oli helppoa. Perheen tyttärien, Alexandran ja Solveigin syntymien myötä Päivi tutustui ”mammakerhossa” muihin äiteihin ja yhteydenpito jatkuu edelleen. Lisäksi 18 vuotta tiekunnan puheenjohtajana tutustutti Päivin sekä vakituisiin että kesämökkinaapureihin.

Meri tarkoittaa Leifille sekä harrastusta että työtä

Leif halusi hakeutua kaupungista saarimaisemiin, koska kalastus ja purjehdus ovat hänen intohimonsa. Molempia on helppo toteuttaa, sillä tonttiin kuuluu sekä kalastus- että rantaoikeus. Kalastus lomittuu purjehduskauden kanssa. Keväisin ja syksyisin - ja hyvänä jäätalvena - lasketaan verkot läheiseen Raustvuoren lahteen. Merestä nousee kiitettävästi mm. siikaa, kuhaa, silakkaa ja – valitettavasti myös simppuja, jotka päätyvät lokkien ruoaksi. Uutena ilmiönä ovat hylkeet, jotka käyvät samoilla apajilla ja aiheuttavat kalastajille harmia. Sen lisäksi, että Leifin harrastukset liittyvät Itämereen on hän työssään tutkinut sitä. Åbo Akademin orgaanisen kemian professorin virasta eläköitynyt Leif ohjaa edelleen kahta väitöskirjaa, joiden tutkimusaihe koskee lääkeaineiden kulkeutumista Itämereen. Kaikki ne lääkkeet, joita ihminen suuhunsa pistää, päätyvät muodossa tai toisessa mereen, mikä saattaa vaikuttaa meren eliöihin. Leif on – tyypillinen - aktiivinen eläkeläinen, jonka aika ei tule pitkäksi, vaikka puolisolla on vielä työvuosia jäljellä. Valokuvaus on Leifin pitkäaikainen harrastus. Maisemakuvat ovat hänen erikoisalaansa. Outi Tauriala-Tolosen kanssa Leif on valokuvannut alueen vanhoja rakennuksia. Näistä kuvista on pysyvä näyttely Haarlan koulussa. Kakskertaseuran historiatoimikunta työstää parhaillaan Kakskerran esittelyjulkaisua, johon tulee Leifin ottamia kuvia. Maisemakuvien lisäksi kuvauskohteena ovat lähipiirin linnut, joiden tarkkailuun isot ikkunat ja eri puolille taloa sijoitetut lintulaudat tarjoavat aitiopaikan.

Terveydenhuollossa riittää työsarkaa Päiville

Päivi on hoitotieteestä väitellyt terveydenhuollon järjestelmäasiantuntija. Työssään Tehyn järjestöasiantuntijana hän seuraa tiiviisti sote-uudistusta. Hänen vuonna 2005 valmistunut väitöskirjansa käsitteli terveydenhuollon tietojärjestelmiä ja tiedolla johtamista. Hän havaitsi, että kunnista puuttui tietoa ja resursseja tehdä terveydenhuollon kokonaissuunnitelmia, vaikka valmiudet erilaisten tietokantojen ja rekisterien muodossa olivat olemassa. Sote-uudistuksen myötä tietojärjestelmät ovat tulleet laajemman kiinnostuksen kohteeksi. - Mitään säästöjä ei tule, ellei toimintatapoja muuteta, kiteyttää Päivi käynnissä olevan sote-uudistuksen. Olemassa oleva tieto on otettava paremmin käyttöön ja terveydenhuollon eri tehtävissä toimivien henkilöiden ammattitaitoa on paremmin hyödynnettävä. Terveydenhuollon järjestelmien olisi kyettävä ”keskustelemaan” keskenään, niin silloin ylimääräistä kirjaamis- ja selvittelytyötä säästyisi. Päivin monipuoliset harrastukset painottuvat liikuntaan, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Pariskunnan yhteisten purjehdusmatkojen lisäksi Päivi liikkuu kesäisin noin 20 kilometrin työmatkat pyörällä. Talviliikuntaa saa luistelusta, mihin puitteet tarjoaa Kakskerran järven jäälle Leifin ja Rami Kohosen auraama rata. - Kirjallisuus kiinnostaa, mutta ajanpuutteen vuoksi kuukausittain kokoontuneesta kirjallisuuspiiristä piti jäädä pois, Päivi harmittelee, mutta pitää mieluisena tohtorinaisten tapaamisia, jossa lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden asiantuntijat, tohtorinaiset keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Päivi laulaa Martin kirkon kuorossa, jonne myös uudet laulajat ovat tervetulleita.

Maisema muuttuu

Kakskertaa ja Satavaa kuvatessaan Leif on huomannut rakennetun ympäristön muutokset. Saarten sopivasta asukastiheydestä Leif ja Päivi ovat maltillisilla linjoilla eli saaria pitäisi asuttaa hallitusti. Saaristoalueella, johon myös Kakskerran saari lukeutuu, rakentamisen tulisi keskittyä vain metsiin, metsäsaarekkeisiin tai metsän ja pellon vaihettumisalueille. Naapurustoon, pellolle kaavaillun neljän omakotitalon rakennushanke ei toteutunut. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta kieltävän päätöksen, Turun luottamusmiehet olivat tehneet omaa virkamiesohjeistusta vastaisen päätöksen, Päivi ihmettelee. Asukastiheydestä keskusteltaessa puheeksi tulevat myös liikennejärjestelyt. Työssäkäyvät tietävät minkälaiset aamuruuhkat ovat Hirvensalossa ennen kahdeksaa. Tähän Päivillä olisi yksi pysyvä keino; koulujen alkamisajankohdan porrastus.

Teksti: Virve Myllymäki
Kuvat: Leif Kronberg