Saarten nimikkokasvit

04.04.2019

Ajatus kaupunginosien omista nimikkokasveista syntyi Turun kulttuuripääkaupunkivuoden pihakilpailun yhteydessä vuonna 2011. Pihakilpailussa Turulle oli jo lanseerattu Kulttuuripääkaupungin oma tunnuskukka, Turku-tulppaani. Kaupunginosien omat nimikkokasvit ovat jatkoa tälle ajatukselle.

Projektin tavoitteena oli löytää jokaiselle kaupunginosalle tai asuinalueelle ominainen puu, pensas ja perenna. Nimikkokasvi on - joko kasvi, jota alueen asukkaat, yritykset ja yhteisöt istuttavat omiin pihoihinsa ja kaupunki mahdollisuuksien mukaan puistoihin ja muille julkisille alueille. - tai vanha, alueen historiaan liittyvä kasvi, jonka selviytymistä vaalitaan alueella.

Ehdotuksia pyydettiin sekä alueitten omakotiyhdistyksiltä ja kaupunginosaseuroilta että yksityisiltä ihmisiltä. Nimikkokasvityöryhmälle päätyi yhdistysten ja seurojen kautta sekä yksityisiltä ihmisiltä yhteensä 91 eri nimikkokasviehdotusta. Työryhmä kävi läpi saapuneet kasviehdotukset alueittain. Niiden perusteella laadittiin kaikille kaupunginosille oma puu, pensas sekä perenna.

Keskustelua aiheuttivat myös alueraatien nimikkokasveiksi ehdottamat luonnonkasvit, jotka eivät sovellu istutettaviksi pihapuutarhoihin. Myöskään hallitsemattomasti leviäviä kasveja, kuten Hirvensalon nimikkoperennaksi nimitettyä hirvenputkea ei haittakasvin ominaisuutensa takia pidä istuttaa puutarhaan. Ne on kuitenkin hyväksytty nimikkokasveiksi, koska asukkaat ovat kokeneet ne oman alueensa identiteetille läheisiksi ja perustelivat valintaansa perinne- ja historiasyillä.

Kasvien luetteloa täydennettiin vuosina 2016 ja 2017. Tämän jälkeen työryhmä kokosi lopullisen nimikkokasvien luettelon. Kasvien nimet eivät ehkä kaikilta osin ole virallisen viimeisen nimistöluettelon mukaisia, mutta ne ovat asukkaiden käytössä olevia.

Hirvensalo

Puu: Hapankirsikka, Prunus cerasus
Pensas: Aitaorapihlaja, Crataegus grayana
Perenna: Hirvenputki, Seseli libanotis

Satava - Kakskerta

Puu: Tervaleppä, Alnus glutinosa
Pensas: Puistoalppiruusu, Rhododendron catawbiense
Perenna: Rusopäivänlilja, Hemerocallis fulva

Kuvassa Hirvensalon nimikkopuu hapankirsikan oksa kukkaloistossa.

TEKSTI: TURKUSEURA
KUVA: WIKIMEDIA COMMONS