Wäiskin oppilaskunta esittäytyy

17.05.2018

Wäinö Aaltosen koulun oppilaskuntaan valitaan kerran vuodessa uudet edustajat joka luokalta. Edustajat valitaan aina joululoman jälkeen. Äänestys tapahtuu luokan kesken.
Oppilaskunta kokoontuu tavallisesti joka toinen viikko, joskus useammin. Kokoukset kestävät yleensä 45 minuuttia. Oppilaskuntaan valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Puheenjohtaja johtaa kokousta, kertoo kokouksen aiheista ja jakaa puheenvuoroja. Sihteeri kirjoittaa tietokoneelle muistiinpanoja kokouksen tärkeistä asioista.
Tiedottajat kuuluttavat ennen kokousta, että kaikki tietävät saapua paikalle. Tiedottajat jakavat myös tärkeitä lappuja (esim. kokousten aikatauluja). Tiedottajia valitaan useita. Varapuheenjohtaja hoitaa

Puheenjohtajan hommia silloin kun puheenjohtaja ei ole paikalla. Varasihteeri hoitaa sihteerin hommia silloin kun sihteeri ei ole paikalla.
Oppilaskunnassa päätetään yhdessä koulun tärkeistä asioista usein äänestyksellä. Oppilaskunta on päättänyt muun muassa MOKviikon aiheista, unelmien koulupäivästä, urheilupäivästä ja lempiruokapäivän ruoasta. Yleensä pienten oppilaskunta (1-3 lk.) ja isojen oppilaskunta (4-6 lk.) kokoontuvat eri luokissa. Joskus rehtori tulee vierailemaan kokouksissa kertomassa koulua koskevista tärkeistä asioista.

Oppilaskunnalla on omat siniset hupparit, joiden selässä lukee valkoisella ”WÄISKI STAFF”. Huppareita ihailtiin lastenparlamentin yhteisessä kokouksessa. Oppilaskunnan sihteeri ja puheenjohtaja käyttävät huppareita eri tapahtumissa, joissa he ovat edustamassa Wäiskiä. Kokouksissa meillä on aina tosi mukavaa ja kaikki ovat ystävällisiä. Wäiskin oppilaskunnasta on myös kuvattu oma video. Sen kuvaaminen oli mielenkiintoista ja hauskaa. Olemme myös äänestäneet tulevista 6. luokan valinnaisaineista. Oppilaskunnalla oli myös idea, että välitunnille pitäisi saada kellonajat näkyviin. Nyt meillä on isokokoiset kellot taidetalon ja ruokalan ikkunoissa. Oppilaskunnalla on myös palautelaatikko, johon oppilaat voivat lisätä ideoita kouluumme liittyen.

Koulumme oppilaskunta edustaa kaikkia oppilaitamme. Oppilaat saavat enemmän vastuuta heitä koskevissa asioissa ja näin ollen he myös vaikuttavat ja päättävät enemmän koulun asioista.

Oppilaskunnan puolesta: Hertta Rajala ja Oona Kotikangas, 4B.