Nepsy-nuorten Aarresaari-leiri järjestettiin Hennalassa

Suomen Punaisen Ristin Hirvensalon osasto järjesti nepsy-nuorten leirin elokuun alussa Hennalan seurakuntakodissa Satavassa. Tämä oli osaston ensimmäinen kaveritaitoja käsitellyt nepsy-nuorten leiri.

Mutta mitä tarkoittaa nepsy-nuori?

”Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka ovat kehityksellisiä aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä”, kertoo Nepsy-valmentaja ja leirin ohjaaja Virve Anttila. ”Niitä ovat mm. ADHD ja ADD, autismikirjon häiriöt, kielenkehityksen erityisvaikeudet sekä Touretten oireyhtymä.”

Nepsy-leiri oli suunnattu 15-22-vuotiaille nuorille. Mukana oli viisi leiriläistä ja neljä isoista. Ensimmäiseksi leiriksi osanottajien määrä oli hyvä, sanoo Virve Anttila:

”Olen ihan tyytyväinen kiinnostukseen ja osallistujien määrään. Olemme saaneet harjoiteltua käytännön
leiritoimintaa näissä mahtavissa tiloissa” hän sanoo Hennalan hienossa vanhassa rakennuksessa ympärilleen katsoen.

Leiri käytiin nimellä ”Aarresaari kesäleiri”. ”Ystävän etsiminen on kuin aarretta etsisi. Ja kun ystävän löytää, on hän todellinen aarre. Ja oltiinhan tässä myös saarella, joten Aarresaari sopi hyvin.”

Hirvensalon SPR on ottanut aktiivisen roolin Nepsy-toiminnassa. Mukana olevat aikuiset ovat kouluttautuneet Kaveritaito-ohjaajiksi. Kaveritaito on SPR:n ja Mieli ry:n konsepti, joka on kohdistettu kaveritaitojen kohentamiseen.

”Olemme kaikki melkein yhtä innostuneita kuin Virve”, sanoo Hirvensalo-osaston aktiivi Tuomo Pelander sivupöydästä pilke silmäkulmassaan. ”Oikeasti tämä on mielekästä toimintaa, ja koulutus oli myös hyvä.”

Neuropsykiatriset vaikeudet vaikuttavat mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja oman toiminnan ohjaamiseen. Oireet ovat aina yksilöllisiä ja niiden vaikeusaste vaihtelee.

Neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyy usein unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluita, ahdistus- tai pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä.

”Tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta ja itsetuntoa, harjoittaa vuorovaikutustaitoja, tarjota rohkaisua sosiaalisiin tilanteisiin ja lievittää yksinäisyyttä. Leirillä uppouduimme näihin osa-alueisiin erilaisilla tehtävillä ja harjoituksilla, pelaamalla ja yhdessä ollen”, Anttila kertoo.

”Olen toiminut Nepsy-valmentajana reilut neljä vuotta. Olen huomannut kuinka paljon tukea tarvitaan juuri sosiaalisten taitojen harjoitteluun ja ylläpitämiseen.”

”Viimeiset vuodet etäkouluineen ja maskeineen ovat lisäksi lisänneet tarvetta sosiaalisten tilanteiden
harjoitteluun. Tämän takia oli erityisen tärkeää, että leiri pystyttiin järjestämään livenä yhdessä ollen.”

Jätä kommentti