Origami voitti Turun sataman matkustajaterminaalin kilpailun

PES-Arkkitehdit Oy:n laatima ehdotus on voittanut Turun Sataman järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun, joka koskee sataman uutta matkustajaterminaalia. Voittaja valittiin kaksivaiheisen karsinnan jälkeen kolmen ehdotuksen joukosta. Kaikkiaan kilpailuun osallistui 18 suunnitteluryhmää, joista viisi pääsi jatkoon ensimmäisessä vaiheessa.

Sataman on tarkoitus tehdä kilpailun voittajan kanssa toimeksianto matkustajaterminaalin ja siihen liittyvien matkustajakäytävien pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Toimeksiantoon kuuluu mahdollisesti myös matkustajaterminaalin läheisyyteen sijoittuvan pysäköintilaitoksen suunnittelu.

Sataman toimitusjohtajan Erik Söderholmin mukaan voittanut ehdotus täyttää toiminnalliset tavoitteet parhaiten. ”Samalla se sopii erinomaisesti tulevan Linnanniemen alueen ympäristöön ja maisemaan”, Söderholm sanoo sataman tiedotteessa.

”Tulevassa kehitysvaiheessa tilaajan projektinjohto keskittyy kustannustehokkuuden lisäksi erityisesti toimivuuden ja tilankäytön parantamiseen yhteistyössä tulevien käyttäjien, suunnittelijoiden sekä projektinjohtourakoitsijoiden kesken”, Söderholm sanoo.

Lennokkuutta ja liikettä

PES-Arkkitehtien laatimassa Origami-nimisessä ehdotuksessa tuomaristoa miellytti arkkitehtuurin poikkeuksellisuus ja ilmaisuvoima. Ehdotuksen arkkitehtuuri perustuu vinoihin kolmiomaisiin pintoihin, teräksen, lasin ja alumiinin leikkiin.

”Ehdotuksessa on lennokkuutta ja liikettä”, todetaan sataman tiedotteessa.

ORIGAMI C05
Näkymä terassilta Linnan suuntaan.

Myös ehdotuksen rakennusteknisiä ratkaisuja pidetään kunnossapidon kannalta mietittyinä ja alumiinista ”sadetakkia” elinkaariominaisuuksiltaan pitkäikäisenä. Saapuminen alueelle on onnistunut ja pysäköintilaitos tukee tuomariston mielestä arkkitehtuuria.

Terminaalin sisääntuloaulan on suunniteltu puuseinä, joka tuo lämpöä lasin, teräksen ja alumiinin maailmaan. Terassit odotusaulan yhteydessä tarjoavat näköalan Linnanniemen suuntaan.

ORIGAMI C09
Terminaali on valoisa ja avara.

Otteita arviointipöytäkirjasta

  • Kilpailuehdotukset tarjosivat viisi toisistaan poikkeavaa arkkitehtonista ja toiminnallista näkemystä satamaterminaaliksi.
  • Kaikki suunnitelmat olivat korkeatasoisia ja ammattitaitoisesti laadittuja, mutta jatkokehitettävää oli jokaisessa.
  • Terminaalin suhde historiallisesti arvokkaaseen Turun linnaan, uudistuvan Linnanniemen julkisiin kaupunkitiloihin tai merimaisemaan ovat esimerkiksi olleet tärkeässä asemassa.
  • Ehdotukset myös toisessa vaiheessa ylittivät kilpailuohjelmassa esitetyn kustannustavoitteen. Valittavan työn osalta tulee jatkokehitysvaiheessa karsia kustannuksia edelleen niin, että siitä saadaan toteuttamiskelpoinen.

Viisi erilaista ehdotusta

Aallonharja

Aallonharja
Aallonharja-niminen ehdotus (2. vaihe)

Tuomariston luonnehdinta: Kokonaisuutena arvioiden tuomaristo kiittää ehdotuksen merellistä, Turun kaupunkikuvaan hyvin sopivaa, karaktääristä arkkitehtuuria. Ehdotus kunnioittaa kaupunkikuvallisesti tärkeää sijaintia hyvin.

Fokka

Fokka
Fokka-niminen ehdotus (2. vaihe)

Tuomariston luonnehdinta: Ehdotus on pelkistetty ja yksinkertainen. Toisaalta tämä on hyvä asia, mutta tuomaristo jää kaipaamaan attraktiivisuutta, lähdetäänhän risteilylle irrottautumaan arjesta.

Origami

ORIGAMI C04
Voittanut Origami-ehdotus.

Tuomariston luonnehdinta: Tasapainoilu liiallisen aggressiivisuuden ja miellyttävän kokemuksellisuuden välillä vaatii tarkkuutta.

Arcturus

Arcturus.png
Arcturus-niminen ehdotus (1. vaihe)

Tuomariston luonnehdinta: Arkkitehtuurissa on selvää laivatematiikkaa ja pyöreä, linnan suuntaan antava ikkuna, on hieno.

Linnaterminaali

Linnaterminaali
Linnaterminaali-niminen ehdotus (1. vaihe)

Tuomariston luonnehdinta: Ehdotus on rationaalinen, mutta hieman varovainen ja pysäköintitalo jossain määrin hallitseva.