Pitkäsalmi likaantui Aurajoen bakteereista

Ispoisten uimarannalla helmikuussa havaitut kohonneet bakteeriarvot johtuivat Aurajoesta virranneesta vedestä. Kohonneet bakteeriarvot näyttävät ajoittuvan aikoihin, jolloin Aurajoen virtaama on korkea.

Aurajoen vedestä mitattiin huhtikuun puolivälissä kohonneita suolistoperäisiä bakteerimääriä. Eniten bakteereja oli Tuomiokirkkosillan kohdalla. Aurajoesta bakteereja päätyi myös Pitkäsalmeen, ja mittausten mukaan niiden määrä väheni mitä kauemmas Aurajoen suulta mentiin.

Mahdollisia bakteerien lähteitä ovat esimerkiksi valuma-alueen pelloille levitetty lanta ja haja-asutuksen jätevedet. Näytteet otettiin huhtikuussa, jolloin Aurajoessa oli kevätvirtaaman huippu.

Näytteitä otettiin Pitkäsalmesta, Linnanaukolta ja Aurajoesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Ispoisten talviuintipaikan hygieenisten haittojen syytä.

Ispoisten rannasta löytyi 12.4. suolistoperäisiä enterokokkeja ja E. coli- bakteereja. Kummankin kohdalla ylittyi rannikon uimavesien toimenpideraja.

Ispoisten uimarannalta aiempina vuosina mitatut korkeat kolibakteerimäärät näyttävät myös liittyvän ajankohtiin, jolloin Aurajoessa on virrannut paljon vettä.

Tästä huolimatta ei kaupungin tiedotteen mukaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että paikallisia lähteitä Pitkäsalmessa yhä voisi ajoittain olla.

Säännöllistä veden laadun seurantaa kannattaakin Ispoisissa jatkaa, tiedotteessa todetaan.

Kuva: Candida.Performa, Wikimedia Commons