Saaristomeriohjelma sai lisärahoitusta

Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut 150 000 euroa lisärahoitusta Saaristomeriohjelman tehostamiseen. Lisärahoitus sisältyy eduskunnan valtionvarainvaliokunnan hyväksymään hallituksen talousarvioesityksen menolisäyksiin.

Keväällä 2021 käynnistetyllä Saaristomeriohjelmalla edistetään vesiensuojelutoimenpiteitä Saaristomeren valuma-alueella ja pyritään saamaan alue pois HELCOM:in hot spot -listalta.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa Varsinais-Suomen ELY-keskus laati tiekartan, jossa esitetään ja aikataulutetaan Saaristomeren valuma-alueen hajakuormituksen vähentämisen kannalta keskeisimmät toimenpiteet.

Tiekarttaan on koottu kymmenen toimea. Tehokkaimmin maatalouden ravinnekuormitusta voidaan tiekartan mukaan vähentää:

  • parantamalla peltojen ojituksia ja maaperän kasvuolosuhteita
  • lisäämällä maanparannusaineiden (kipsi, rakennekalkki, puukuidut) käyttöä,
  • edistämällä lannan kuljetusta alueelta pois ja
  • lisäämällä peltojen kasvipeitteisyyttä.

Tavoitteena on vähentää Saaristomereen kohdistuvaa fosforikuormitusta jopa 100–150 tonnia vuosittain. Toimien toteuttaminen maksaa vähintään 18 miljoonaa euroa vuodessa, joten kustannukset ovat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Toimet rahoitettaisiin osin kansallisin varoin, kuten Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, ja EU:n rahoitusohjelmilla.

Nyt saadulla määrärahalla voidaan vauhdittaa tiekartan toimenpiteiden toteuttamista. Mahdollista on esimerkiksi järjestää lisää asiantuntijatukea ja viestintää, jotta maatalouden vesiensuojelutoimia voidaan kohdentaa vaikuttavammin sekä saada rahoitusta vesiensuojelutoimille tilatasoisesti.

Muina toteuttajina hankkeessa ovat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, MTK Varsinais-Suomi ja SLC Åboland. Hanke toteutetaan 4/2021−6/2022 välisenä aikana.

saaristomeriohjelma karttakuva alueen  valuma-alueesta
Saaristomeren valuma-alue. Lähde: ELY-keskus.

Jätä kommentti