Satamaraide linjataan pohjoisen kautta

Satamaraidetta Turun rautatieasemalta satamaan ehdotetaan toteutettavaksi niin, että ratayhteys kulkee pohjoisesta. Rautatieasema satamassa sijoitetaan uuden satamaterminaalin välittömään läheisyyteen. Nykyisen satamaraiteen purkaminen mahdollistaa Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kehittämisen jatkamisen osaksi merellistä kaupunkikeskustaa.

Kaupungin tilaaman satamaraideselvityksessä mukaan paras vaihtoehto mahdollistaa kaikkien tasoristeysten poistamisen sekä asemarakennuksen ja terminaalin välisen etäisyyden lyhentämisen nykyisestä.

Vaihtoehdon mukaan laivojen autoliikenne ohjataan muista vaihtoehdoista poiketen Pansiontien eritasoliittymän (Vientiväylä, Tuontiväylä) kautta. mikä turvaa vaihtoehdoista parhaiten liikenteen sujuvuuden pitkällä aikavälillä.

Vaihtoehdon karkea kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa, mikä ei sisällä muun muassa Turun seudun puhdistamon poistoputken huomioon ottamista, johtosiirtoja, paalulaattaa eikä kaupungin katuverkon investointeja. Vaihtoehto laskee mahdollisesti rakennettavan raitiotien kustannuksia, koska raitiotie ja satamaraide eivät tässä vaihtoehdossa risteä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Väyläviraston kanssa käynnistetään neuvottelut parhaaksi katsotun vaihtoehdon toteuttamiseksi. Raiteen linjaus sisällytetään vireillä oleviin Yleiskaava 2029 -ehdotukseen ja Ferry Terminal Turku -asemakaavanmuutosehdotukseen. Turun kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantainaa 6.6.

Tavoitteena on, että Väylävirasto vastaa satamaraiteen suunnittelusta ja toteutuksesta kuten Kupittaa-Turku-kaksoisraidehankkeessa (KUTU).

Kesakampanja 1200px

Linnaniemen kaupunginosa

Satamaraiteen uusi linjaus on tarpeen Linnanniemen kehittämisen, Turun sataman uuden yhteisterminaalin suunnittelun sekä yleiskaavan 2029 vuoksi. Esitettävä vaihtoehto on matkaketjujen, esteettömyyden ja liikenneturvallisuuden näkökulmasta paras vaihtoehto.

Uuden yhteisterminaalin rakentaminen Turun satamaan mahdolistaa nykyisen terminaalialueen ja Forum Marinumin ympäristön kehittämisen uudeksi Linnanniemen kaupunginosaksi.

Linnanniemestä on tarkoitus tehdä elävä ja monipuolinen alue, jonka tulevassa rakentamisessa asuminen ei ole pääroolissa. Aluetta kehitetään palveluiden, tapahtumien, elämysten ja oleilun viihtyisänä ympäristönä. Kaupunginhallitus on aiemmin valinnut Historian ja tulevaisuuden museon sijaintipaikaksi Turun linnan ympäristön.

Turku-Helsinki-rata on osa Euroopan unionin TEN-T-verkkoa, jonka tavoitteena on luoda turvallista ja kestävää EU:n liikennejärjestelmää ja edistää ihmisten ja tavaroiden saumatonta liikkumista. Ratayhteys Turun päärautatieasemalta Pasilaan on osa ydinverkkoa. Liikenne- ja viestintäministeriö on keväällä 2022 esittänyt Euroopan komissiolle Turun satamaan johtavan radan sisällyttämistä kattavaan verkkoon.

Kuva: Turun sataman muutostyöt -selvitys

Jätä kommentti