Wäinö Aaltosen koulu mukana Global Cities -ohjelmassa

Wäinö Aaltosen koulu on mukana Global Cities -koulutusohjelmassa ensimmäisenä Suomessa. Kansainvälisen Global Cities -koulutusohjelman toiminnassa yhdistyvät muun muassa globaalikasvatuksen ja Agenda 2030 -ohjelman teemat. Lisäksi koulutusohjelmassa korostuvat oppilaiden osallisuus ja yhteiskuntatoimijoiksi kasvattaminen. Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat 10–13-vuotiaat oppilaat ja yhteistyökielenä englanti.

Global Cities on voittoa tavoittelematon järjestö, joka keskittyy globaalin osaamisen kehittämiseen. Wäinö Aaltosen koulu on ollut mukana toiminnassa syksystä 2022 alkaen.

Global Cities -ohjelma pohjaa yhteistyöhön eri maiden toimijoiden kanssa. Kansainvälinen yhteistyö tukee myös Turun kaupunkistrategian ympäristö- ja hiilineutraalisuustavoitteita, sillä osallisuus- ja ympäristöteemat sisältyvät myös globaalikasvatuksen ja Agenda 2030 -ohjelman teemoihin.

Yhteistyökielenä on englanti ja koulutusohjelmassa mukana oleva Wäinö Aaltosen koulun 5. luokka on englantirikasteinen.

”Sujuva kielitaito ja tottumus käyttää kieltä antaa oppilaille mahdollisuuden nauttia kansainvälisestä yhteistyöstä ja osallistua keskusteluun. Vieraan kielen käsitteistön hallinta on avain uusien tietojen ja taitojen omaksumiseen. Opettajalta osallistuminen vaatii paitsi tottumusta käyttää kieltä sujuvasti ammatillisessa yhteydessä, myös halua jakaa omaan osaamistaan kansainvälisessä verkostossa”, kertoo kasvatuksen ja opetuksen kansainvälisten asioiden päällikkö Helena Mikkola.

Aktiivista toimintaa globaalissa ympäristössä

Global Cities -koulutusohjelmassa on vuosittain yhteinen teema, jonka ympärillä toimitaan. Tämän lukuvuoden teemana on vesi, joka sopii hyvin 5. luokkien opetussuunnitelman sisältöihin sekä tietysti Turkuun merikaupunkina.

”Luokkamme oppilaille kansainvälinen yhteistyö on ollut kiinnostavaa ja mielekästä. Se on antanut lapsille uusia näkemyksiä ja miettimisen aiheita. Vesi-teema on myös sopinut erinomaisesti 5. luokan opiskeluun, jossa paneudutaan maapallon luontoon ja moninaisuuteen. Turku on rantakaupunki ja koulumme sijaitsee saaressa Itämeren ympäröimänä. Vesi on meille kuin itsestään selvää, mutta niin ei ole kaikkialla maailmassa. Sitäkin on opittu ymmärtämään yhä paremmin tämän projektin edetessä”, kertoo Wäinö Aaltosen koulun opettaja Pia Juhola.

Osallistuminen Global Cities -ohjelmaan tukee myös hyvin konkreettisesti oppilaiden osallisuutta. Koulutusohjelmaan osallistuvat oppilaat ovat aktiivisia toimijoita myös globaalissa toimintaympäristössä. Itse koulutusohjelmaan mukaan lähteminen perustui oppilaiden ja heidän huoltajiensa innokkuuteen ja haluun sitoutua.

Artikkelikuva: Wikipedia