Yleiskaava 2029 on nähtävillä

Turun kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaavaehdotus ”Yleiskaava 2029” on nähtävillä 23.3. asti. Nähtävillä olevasta ehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuus verkossa. Teamsissa järjestettävä tilaisuus on avoin kaikille.

Tilaisuudessa valmistelijat esittelevät hyväksyttyä yleiskaavaehdotusta ja osallistujat pystyivät kommentoimaan ja esittämään kysymyksiä esiteltävistä asioista chatin kautta. Tilaisuuteen voi osallistua verkkoselaimella tai Teams-sovelluksen kautta.

Yleisötilaisuuden ajankohta: 7.3. klo 18.00-20.00
Linkki tilaisuuteen: www.turku.fi/yleiskaavatilaisuus

Yleiskaava ON nähtävillä 23.3. asti

Kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaavaehdotus löytyy liitteineen osoitteesta www.turku.fi/yleiskaava2029. Yleiskaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia nähtävilläoloajan aikana..

Yleiskaavalla ohjataan kaupunGIN kehitystä

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupunkiympäristön ja liikenneratkaisujen kehittämistä sekä eri toimintojen yhteensovittamista.

Kunnan laatima yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Yleiskaavaa ohjaa puolestaan maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Kaupunginhallituksen hyväksymän yleiskaavaehdotuksen ”Yleiskaava 2029” merkittävin yleistavoite on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Muut yleistavoitteet koskevat kestävää kehitystä, eheytyvää kaupunkirakennetta, eriarvoisuuden torjumista, ekologisia verkostoja ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, matkailua ja virkistystä, esteettömyyttä, logistiikkaa ja saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla. 

Yleiskaavan asukas- ja työpaikkatavoitteet ovat 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2029, jolloin Turku viettää 800-vuotisjuhliaan.

Yleiskaava 2029 ei koske Meri-Turun saaria, joiden suunnittelua varten on laadittu omat osayleiskaavansa: