Hirvensalon Nuorisoteatteri sai avustusta

Turun kulttuuri- ja nuorisolautakunta on päättänyt lopuista vuoden 2023 kulttuurin avustuksista ja taideapurahoista. Avustuksia ja apurahoja myönnettiin nyt yhteensä 405 682,52 euroa. Hirvensalon Nuorisoteatteri sai avustusta 6000 euroa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksia myönnettiin kaikkiaan 168 600 euroa. Toiminta-avustuksilla tuetaan turkulaisten ammattitoimijoiden työskentelyä. Arvioinnin perusteina olivat kokemus ja tunnustus taiteellisesta työstä. Avustukset on tarkoitettu taiteellisen sisällön tuottamiseen. Suurimmat avustukset saivat Fimbul Taiteilijatalo ry (21 000 €), Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry (16 000 €), Kolmas Tila (15 000 €) ja Varsinais-Suomen Elokuvakeskukselle (12 000 €).

Kulttuurin harrastustoiminta-avustuksia myönnettiin kaikkiaan 95 400 €. Harrastustoiminta-avustukset on tarkoitettu turkulaisille taide- ja kulttuurityötä tekeville harrastusyhdistyksille ja -työryhmille, jotka tuottavat yleisölle avoimia tapahtumia Turussa. Arvioinnin perusteina olivat asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, harrastaja- ja osallistujamäärät sekä toiminnan laatu. Avustukset on tarkoitettu taiteellisen sisällön tuottamiseen.

Suurimmat harrastustoiminta-avustukset saivat Elävän kulttuurin Koroinen ry (14 000 €), Teatteri Akseli ry (10 000 €) ja JO-JO teatteriyhdistys ry (10 000 €).

Projektiavustuksia myönnettiin 46 700 euroa. Nämä avustukset on tarkoitettu turkulaisille taiteilijaryhmille uusien ja innovatiivisten projektien toteuttamiseen sekä projekteille, joilla edistetään asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvointia tai sosiaalista tasavertaisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Avustus on kertaluontoinen ja tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaisryhmille.

Henkilökohtaisia taideapurahoja myönnettiin 94 982,52 euroa. Apurahan sai 24 taiteilijaa.

Lautakunta myönsi nyt myös ensimmäistä kertaa puolivuotisapurahat kahdelle taiteilijalle. Puolivuotisapurahan vuodelle 2023 saivat medianomi (AMK), kuvataiteilija Annika Dahlsten animaatioon ja animaatiotaiteeseen sekä kirjailija Tommi Parkko runokokoelmien ja matkaesseiden kirjoittamiseen. Dahlsten sai 12 482,52 euroa ja Parkko 12 000 euroa.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta myönsi aiemmin viime joulukuussa Aboa-apurahan ja kulttuurin toiminta-avustukset lautakunnan sopimuskumppaneille vuodelle 2023. Lautakunta myönsi kulttuurin avustuksia ja taideapurahoja tälle vuodelle yhteensä 2 357 443,61 euroa.

Jätä kommentti