Ikäihmisten hyvinvointi ideakilpailun kohteena

Turun kaupunki on avannut ideakilpailun ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ehdotukset voivat liittyä mielen hyvinvointiin, yksinäisyyden vähentämiseen sekä toimintakyvyn ja kansalaistaitojen ylläpitämiseen. Myös kulttuurihyvinvointi otetaan huomioon.

Hakijoina voivat olla kaupungin omat toimijat ja rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt.

Ideoiden painopisteenä tulee olla ensisijaisesti ikäihmisille kohdennetut palvelut, jotka tukevat kaupungin strategiaa ja lakisääteistä tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä myös sote-uudistuksen jälkeen. Toiminnan on kohdistuttava mahdollisimman moneen ihmiseen tai oltava muulla tavoin tuloksellista kohderyhmä huomioiden. Idean toteuttaja sitoutuu seurantatietojen raportointiin.

– Ikäihmisille tarkoitettujen ideoiden lisäksi on mahdollista ehdottaa myös ikäkaaret yhdistävää toimintaa. Tästä on mukavia esimerkkejä myös aiemmilta vuosilta. Toimintaa toivotaan asuinalueille lähelle turkulaisia, toteaa kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa kaupungin tiedotteessa.

Kaupunki ohjaa tänä vuonna enintään 300 000 euroa ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Varat tulevat kaupungin saamien kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuotoista.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 8.6. kello 12. Rahoitettavat toiminnot on toteutettava 31.12.2023 mennessä.

Haussa ei voida ottaa huomioon hakijan toimintasuunnitelmaan sisältyvää perustoimintaa. Laite- ja välinehankintoja voidaan tukea vain yhdistettynä palveluun. Varojen jaosta päättää Turun kaupunginhallitus.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet:  turku.fi/ideakilpailu2022