Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Kakskertaan uusia loma-asuntoja

Kakskerranjärven Kalliolan ranta-alueelle on valmistunut ranta-asemakaavaehdotus. Se sisältää kahdeksan uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa, yhden uuden erillispientalojen rakennuspaikan ja kaksi uutta maatilojen talouskeskusten rakennuspaikkaa. Lisäksi mahdollistetaan yhden olemassa olevan loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen pysyvään asumiseen.

Yhdellä loma-asuntojen rakennuspaikalla on ennestään saunarakennus, muilla uusilla rakennuspaikoilla ei ole rakennuksia.

Kaavalla mahdollistetaan Kalliolan pumppaamon poistaminen, jos näin erikseen päätetään, ja jos poistamiselle saadaan vesilain mukainen lupa.

Ehdotuksessa esitetään alueelle rakennusoikeutta yhteensä noin 4 100 kerrosalaneliötä. Kaava-alue on noin 35,2 hehtaaria. Ranta-asemakaava on laadittu yksityisen maanomistajan toimesta.

Kalliolan päärakennus ja pihapiirin talousrakennukset entistä navettarakennusta lukuun ottamatta suojellaan kaavassa. Sekä Kalliolan pihapiiri että sen vieressä oleva Ylitalonmäen alue osoitetaan kaavassa historiallisina asuinpaikkoina.

Ranta-asemakaavaehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä tiistaina 26.4. Kaava on vaikutuksiltaan merkittävä, joten sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavakartta (pdf)