luminen tie jossa ajaa auto valot päällä

Kuntec pysyvästi Etelä-Turun kunnospitäjäksi

Kuntec Oy hoitaa jatkossakin katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon Etelä-Turun alueella. Kaupunki solmii kunnossapidosta Kuntecin kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

Aikaisemmin Etelä-Turkua koskevat kunnossapitosopimukset on kilpailutettu määräajoin, mutta nyt käytäntö muuttuu, koska Kuntecista on kaupunginhallituksen päätöksellä muodostettu kaupungin sidosyksikkö. Hankintalaki ei koske kaupungin sidosyksiköltä tehtäviä hankintoja, koska tällaiset hankinnat rinnastetaan hankintayksikön omaksi työksi.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 13.12. Kuntecin kanssa laadittua puitesopimusta sekä Etelä- ja Länsi-Turun alueurakoita.

Tilaajalla eli kaupungilla on kuitenkin oikeus määrätä urakoitsija tarvittaviin toimenpiteisiin pääsääntöisesti tunnin kuluessa määräyksestä.

Alueurakka sisältää katu- ja viheralueiden ympärivuotiset kunnossapitotyöt. Urakoitsijan eli tässä tapauksessa Kuntecin on ilman eri määräystä huolehdittava siitä, että kunnossa- ja puhtaanapito tulee tehtyä sovitulla tavalla ”oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta”.

Sopimuksen mukaan hoito- ja kunnosspitotöiden lisäksi urakoitsija on velvollinen ”tarkkailemaan yleisesti ympäristön kuntoa urakka-alueella ja ilmoittamaan tilaajalle alueella esiintyvistä
teknisistä, esteettisistä, toiminnallisista tai turvallisuutta vaarantavista puutteista”.

Etelä-Turun kunnossapidon alueurakan sopimuksen hinta on 1,83 miljoonaa euroa vuodessa.

Etelä-Turun kunnossapitoalueen laajuus pysyy muuten entisellään, mutta siihen liitetään Helsinginkadun tunnelin hoitotyöt. Alueeseen kuuluvat mm. Hirvensalo ja Kakskerta sekä Uittamolta Vasaramäkeen ja Skanssiin ulottuva alue.

Kaupungin muilla alueilla kunnossapidostavastaavat Desentti (keskusta-alue), YIT (itäinen alue) ja Infrafoard Oy (pohjoinen alue).

Lue lisää kaupungin kunnossapidosta.

Jätä kommentti