Lieto valitsi johtajan Hirvensalosta

Hirvensalossa asuva Mika Ingi aloitti Liedon kunnanjohtajana huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Viimeksi ennen uutta tehtävää hän työskenteli Paimion kaupungin kehitysjohtajana ja Paimion kehitys Oy:n toimitusjohtajana.

Ingi sanoo pitävänsä Lietoa mielenkiintoisena kuntana nimenomaan toimintojen järjestämisen ja kehittämisen näkökulmasta.

”Lieto on selviytynyt hyvin palveluiden järjestämisessä. Kuntapalvelut tuotetaan siellä valtakunnallisestikin katsottuna erittäin tehokkaasti ja edullisesti. On erittäin mielenkiintoista päästä vetämään tällaista organisaatiota”, Ingi sanoo.

Suuri muutos edessä

Kuntasektori on suuren mullistuksen edessä, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa, ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät pois kunnilta. Karkeasti laskien noin puolet kuntien työntekijöistä ja budjeteista siirtyvät pois.

Mika Ingi näkee tämän muutoksen enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

”Kuntatalouden kannalta on ollut suuri ongelma, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja on ollut vaikea ennakoida. Kesken kauden on saattanut tulla suuria menolisäyksiä esimerkiksi erityisterveydenhuoltoon ja lastensuojeluun. Tämä on vaikeuttanut toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.”

”Kun nämä siirtyvät kunnilta pois, on toimintoja selkeämpi suunnitella ja kehittää.”

Ingi sanoo, että muutoksessa on ”paljon hyvää tahtoa liikkeellä”. Pientä kritiikkiäkin uudelta kuntajohtajalta kuitenkin irtoaa:

”Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ennakoiva työ olisi myös pitänyt sisällyttää hyvinvointialueiden toimintaan. Nyt näihin toimintoihin jää intressejä molempiin suuntiin ja voi muodostua turhia kustannuksia.”

Sote-uudistus ei ole kuitenkaan ainoa muutos, joka kunnilla on edessä. Työ- ja elinkeinopalvelut on tarkoitus siirtää kunnille vuonna 2024. Suuri haaste liittyy myös siihen, miten kunnat pystyvät ottamaan huomioon ilmastotavoitteiden saavuttamiseen liittyvän sääntelyn vaikutukset.

”On erittäin tärkeää, että tieto yritysten ja kunnan välillä liikkuu saumattomasti. Yhteistyön pitää olla aktiivista ja koronan kaltaisten poikkeusolojen aikana jopa entistäkin syvällisempää.”

Seutuyhteistyö saa uuden muodon

Turun seudulla viritellään parhaillaan uudenlaista seutuyhteistyötä. Turku, Lieto, Kaarina, Naantali, Raisio ja Rusko ovat valmistelleet kuntayhtymän ja siihen liittyvän seutuhallituksen perustamista. Kunnat päättävät asiasta keväällä ja toiminta käynnistynee loppukesästä.

Kuntayhtymään ei olla siirtämässä kuntien päätösvaltaa. Sen toivotaan kuitenkin lisäävän sitä, että seutuyhteistyöhön liittyvistä asioista päätetään kunnissa aikaisempaa yhtenäisemmin. 

Tähän asti kunnat ovat tehneet yhteistyötä mm. lukuisten yhtiöiden kautta. Nyt perustettava kuntayhtymä luo foorumin yhteistyön poliittiseen puoleen.

Liedon uusi kunnanjohtaja Mika Ingi sanoo tukevansa suunnitelmaa.

”Esimerkiksi jonkin selkeästi seudullisen infrahankkeen tai hankinnan yhteydessä asiaa pitäisi esitellä jo valmisteluvaiheessa myös päättäjille. Nyt tiedetään, missä asia voidaan ottaa esille, ettei asia jää ainoastaan hyväksi avaukseksi.”

Tarvitaanko taas uusi organisaatio? Tuleeko vain lisää byrokratiaa?

”Rakenne luo jatkuvuutta, mikä on tärkeää. Yhteistyön kehittäminen ei voi olla ainoastaan henkilösidonnaista.”

Mukana on nyt Turun ”ydinseutu”, kuusi kunta ja noin 300 000 asukasta. Se on hyvä alku, mutta alueiden välisessä kilpailussa tuskin riittävä.

”Alueet kilpailevat keskenään”, Mika Ingi sanoo. ”Tavoitteena pitää olla, että Turun seudullakin mukaan saadaan koko seutukunta.”

Minkälaisia asioita seudullisella yhteistyöllä voitaisiin edistää?

”Sellaisia asioita, joita ei ole mahdollista tai järkevä toteuttaa jokaisessa kunnassa. Esimerkiksi uimahalli tai vaikkapa ruotsinkielinen koulu. Lähijunaliikenteen edistäminen.”

Säilyykö Hirvensalo asuinpaikka jatkossakin? Tuliko valintatilanteessa paineita muuttaa Lietoon?

”Tarkoitus on jatkaa Hirvensalossa. Tämä on uniikki paikka. Etätyöt varmasti vähentyvät, koska kuntaa johdetaan paikan päältä.”

”Valintaprosessissa ei asuinpaikasta keskusteltu. Ammattijohtajan työn kannalta se ei ole relevantti kysymys.”

KOLME KYSYMYSTÄ
1. Parasta Hirvensalossa
Luonto. Pihasta kun lähtee kävelemään, niin luonto on siinä heti ympärillä.
2. Oma suosikkipaikka
Koti. Tässä luonnon läheisyydessä on kuin kesämökillä asuisi koko ajan.
3. Mitä toivot uutta tai lisää Hirvensaloon/saarille?
Sorttamäen sillan toteuttaminen olisi tärkeää sekä asukkaiden että kaupunkikehityksen näkökulmasta. Se vahvistaisi alueen kehittämistä.