Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Maksuton harrastus jokaiselle peruskoululaiselle

Turun kaupunki jatkaa ainakin kuluvan lukuvuoden loppuun asti mallia, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle turkulaiselle peruskoululaiselle maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Turun mallin toteuttamiseksi lukuvuoden 2022-2023 loppuun on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön 350 000 euron erityisavustus.

Turun kaupungin tiedotteen mukaan kaupunki aikoo hakea avustusta seuraavillekin lukuvuosille toiminnan jatkamiseksi.

Harrastamisen Turun malli on osa Harrastamisen Suomen mallia, jota ministeriö rahoittaa. Turussa toiminta käynnistyi viime lukuvuonna.

Kuluvana lukuvuonna toteutettavat harrastus- ja kerhoryhmät pohjaavat mm. peruskoululaisille keväällä 2021 tehtyihin kyselyihin, joilla kartoitettiin lasten ja nuorten toiveharrastuksia.

”Harrastusvalikoima on laaja, ja tavoitteenamme on, että jokaiselle turkulaiselle lapselle ja nuorelle löytyisi mieleinen harrastus läheltä omaa koulua”, kertoo kaupungin tiedotteessa projektipäällikkö Rebekka Hermonen.

Harrastamisen Turun mallin toimintaa järjestetään turkulaisissa peruskouluissa suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Harrastustoimintaa toteuttavat pääasiallisesti turkulaiset yhdistykset, seurat, yritykset ja esimerkiksi yksittäiset taiteilijat. Toiminnan järjestäminen on kilpailutettu lukuvuodelle 2022–2023.

Kouluissa järjestettävien harrastuskerhojen lisäksi toimintaa järjestetään myös esimerkiksi kirjastoissa, nuorisotiloilla, lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa sekä Turun museoissa.

Kaikkiaan yli 120 ryhmää on aloittanut tai aloittaa toimintansa syksyllä.

Turun peruskoulujen harrastustarjonta on koottu koulukohtaisiin harrastelukkareihin. Kaikissa Hirvesalon kouluissa on oma harrastelukkarinsa.

Koulukohtaiset harrastelukkarit

Etsivä harrastustoiminta

Kouluissa toimivat etsivän harrastustoiminnan yhdyshenkilöt auttavat lasta tai nuorta mieleisen harrastuksen löytämisessä. Etsivää harrastustoimintaa toteuttavien koulujen määrä on tuplaantunut lukuvuodesta 2020–2021: toimintaan on lähtenyt tänä vuonna mukaan yhteensä 28 peruskoulua, kun viime vuonna mukana oli vain 14 koulua. Toiminnan on tarkoitus laajentua uusiin kouluihin tulevinakin vuosina

– Etsivän harrastustoiminnan yhdysopettajat osaavat myös auttaa oppilasta, jos omaa toiveharrastusta ei ole ollut mahdollista järjestää omassa koulussa, mutta sitä voisi harrastaa jossain muualla Turussa, ohjeistaa Harrastamisen Turun mallin projektityöntekijä Aino Turtiainen.

Etsivän harrastustoiminnan yhdyshenkilöt kouluittain

Kuva: Turun kaupunki /Maria Marquis

Turun kaupungin tiedote

Jätä kommentti