Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Ruisrock jatkaa samalla järjestäjällä

Vantaa Festivaalit Oy jatkaa Ruisrockin järjestäjänä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen, joka koskee tapahtuman järjestämistä vuosina 2022-2026. Yhtiöllä on ehdollinen optio tapahtuman järjestämiseen tämän jälkeen vuoteen 2032 asti.

Sopimuksen mukaan Ruisrock järjestetään vuosittain Ruissalon Kansanpuiston alueella. Tavoitteena on ”korkeatasoisen ja positiivinen, kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostava vetovoimatekijä”, joka vahvistaa kaupungin positiivista imagoa.

Sopimuksen velvoittaa Vantaa Festivaaleja noudattamaan tapahtuman järjestämisessä kestävän kehityksen periaatteita ja vastuullista ympäristöpolitiikkaa.

Ruisrock-nimen käyttö

Yhtiön pitää käyttää markkinoinnissa Ruisrock-nimeä, joka on kaupungin rekisteröimä tavaramerkki. Sopijapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä markkinointiviestinnän eri osa-alueilla. Yhteisenä tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten festivaalivieraiden osuutta Ruisrock-tapahtumassa.

Kaupunki luovuttaa Ruisrockia varten tarvittavat kaupungin hallinnassa olevat maa-alueet noin kolmen viikon ajaksi yhtiön käyttöön. Yhtiö vastaa festivaalialueen ja sen välittömässä läheisyydessä olevan ympäristön siisteydestä tapahtuman ajan ja niiden siivoamisesta tapahtuman jälkeen. Siivottavaan alueeseen kuuluvat mm. Ruissalon päätien ja etelänpuoleisen merenrannan välisellä alueella sijaitsevat kevyen liikenteen väylät festivaalialueelta Ruissalon sillalle asti. Siivous on oltava suoritettu viikon sisällä tapahtuman jälkeen.

Vantaa Festivaalit on järjestänyt Ruisrockin vuodesta 2001 lähtien. Ensimmäinen Ruisrock järjestettiin vuonna 1970.

Kuva: Ruisrock 2019/Saara Autere