Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Saaristomeri kohteena: mikä on arvokasta maisemassa?

Saaristomeri ja sateenkaari saaren yläpuolella
Kuva: Seppo Kemppainen

Tutkijat keräävät tänä kesänä tietoa ihmisten tavoista liikkua saaristossa ja heidän arvostamistaan paikoista Saaristomeren alueella. Turun yliopisto toteuttaa kyselyn yhteistyössä Saaristomeren biosfäärialueen ja Metsähallituksen kanssa.

Tutkijat toivovat kyselyyn vastauksia niin asukkailta, kesämökkeilijöiltä, veneilijöiltä kuin matkailijoilta.
”Kyselyssä ihmiset voivat merkitä kartalle Saaristomereen liittyviä kokemuksia, tärkeitä paikkoja ja arvoja. Vastaajat voivat myös kertoa, millaista kehitystä eri alueilla voisi tapahtua ja mitä huolenaiheita heillä on Saaristomeren tulevaisuuteen liittyen”, kertoo tutkijatohtori Liliana Solé Figueras Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.

Tutkijat haluavat selvittää erityisesti, miten ihmiset liikkuvat saaristossa, missä paikoissa he käyvät, mitä he tekevät ja mitä arvoja he liittävät Saaristomeren maisemaan.

”Lisäksi haluamme saada selville, millaista kehitystä asukkaat ja matkailijat hyväksyisivät näissä paikoissa, ja mitkä ovat heidän suurimmat huolenaiheensa liittyen matkailuun, rehevöitymiseen, ilmastonmuutokseen ja energiantuotantoon saaristossa”, lisää apulaisprofessori Nora Fagerholm Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.

saaristomeri ja Matkailu

Tutkimus toteutetaan hankkeessa, jossa selvitetään, miten matkailu vaikuttaa Saaristomereen. Tutkijat tarkastelevat myös, miten matkailu saaristossa muuttuu tulevina vuosikymmeninä sekä luonnollisten että ihmisen aiheuttamien tekijöiden, kuten ilmastonmuutoksen seurauksena.

”Tällainen tieto on tärkeää Saaristomeren ja muiden biosfäärialueiden matkailun trendien ymmärtämiseksi. Biosfäärialueiden työssä haetaan keinoja edistää kestävää kehitystä yhdessä asukkaiden, yritysten, tutkijoiden, viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa. Kyselyn tulokset otetaan huomioon Saaristomeren biosfäärialueen toiminnan suunnittelussa”, kertoo biosfäärialueen koordinaattori Katja Bonnevier.

”Ensi vuonna vastaavanlainen kyselytutkimus tehdään toisella biosfäärialueella Espanjassa ja pääsemme vertailemaan tuloksia”, jatkaa Nora Fagerholm.

Tuloksia hyödynnetään myös Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisessa sekä Saaristomeren matkailusuunnitelmassa, jotka ovat Metsähallituksen luontopalvelujen vetovastuulla.

”Työn alla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa matkailu- ja virkistyskäyttö, kalastus ja metsästys sekä liiketoiminta sovitetaan kestävästi yhteen luonnonsuojelun tavoitteiden kanssa. Lisäksi syksyllä käynnistyvä Saaristomeren matkailusuunnitelman laatiminen pyrkii edistämään kestävää matkailutoimintaa ja uusia avauksia matkailun saralla. Tämän kyselyn tulokset antavat hyvää taustaa ja tukea näihin suunnittelutöihin, sillä Saaristomeri on yhteinen ja kävijöiden kirjo laaja”, kertoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Anna Arnkil.

Kaikki vastaukset ovat arvokkaita tutkimuksen kannalta. Kysely on avoinna elokuun loppuun asti ja siihen voi vastata matkapuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Kysely on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: mpt.link/saaristo