Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Turku etsii uusia pientalotontteja

Turun kaupunki on käynnistänyt täydennysrakentamisselvityksen, jonka tavoitteena on löytää uusia paikkoja pientalotonteille. Asukkaiden näkemyksiä sopivista rakentamisen paikoista kerätään syksyn aikana kyselyn ja työpajojen avulla. Kyselyyn voi vastata 7.11.-21.11.2022.

Uusien pientalotonttien avulla kaupunki pyrkii tasapainottamaan väestörakennetta, elävöittämään kaupunkia ja monipuolistamaan asumismuotoja. Uusia tonttipaikkoja etsitään sekä kaupungin että yksityisten omistajien maa-alueilta.

Pientaloilla tarkoitetaan omakoti-, pari- ja rivitaloja. Kaupunki täsmenttää tiedotteessaan, että selvitys ”ei koske korkeaa rakentamista”.

Täydennysrakentamisselvitys on osa kaupungin pormestariohjelmaa, jossa pyritään lisäämään pientalotonttien tarjontaa ja rakentamista houkuttelevilla alueilla. Uusien asukkaiden tulemisen uskotaan myös lisäävän kysyntää uusille palveluille alueilla.

Täydennysrakentaminen voi kattaa laajoja usean tontin ja kymmenien rakennusten alueita tai vain yksittäisiä tontteja. Täydennysrakentamista halutaankuitenkin sijoittaa ensisijaisesti jo olemassa olevan infran, palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyyteen.

Hankkeen tarkastelualueena on koko Turku.

Asukkaiden näkemyksiä kaivataan

Asukkaiden näkemyksiä sopivista rakentamisen paikoista kerätään syksyn aikana kyselyn ja työpajojen avulla. Ehdotukset käydään läpi, ja niistä valitaan jatkoon toteutuskelpoisimmat.

Alkuvuodesta 2023 asukkaat kutsutaan kommentoimaan ja arvioimaan karsinnan läpäisseitä, alustavia kohteita. Lopullinen selvitys valmistuu kevään 2023 aikana. Kaupungin konsulttina selvitystyössä on Ramboll Finland Oy.

– Alueen asukkailla on paras tieto oman arkisen elinympäristönsä tilanteesta, joten haluamme hyödyntää heidän näkemyksiään selvitystyössä. Kaupunkilaisilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, minne he saisivat jatkossa uusia naapureita ja toivomme saavamme runsaasti rakentavia mielipiteitä eri puolilta Turkua, kertoo projektiarkkitehti Joonas Saarinen Turun kaupungilta.

Paikkoja pientalotonteille voi ehdottaa karttakyselyssä, joka on avoinna 7.-21.11.

Kuva: Turun yleiskaava-aluetta, Turun kaupunki

Jätä kommentti