Turku selvittää rakennusvalvonnan tilaa

Turun kaupunki käynnistää laajan asiakastyytyväisyyskyselyn, joka koskee kaavoitusta, rakennusluvitusta ja rakentamisen aikaista valvontaa. Kysely palvelukokemuksesta lähetetään yhteensä yli 2000 asiakkaalle 3.11.alkaen.

Kaupungin tiedotteen mukaan rakennusvalvonnalla on ollut edellisen vuoden aikana yli 2000 asiakasta, jotka ovat saaneet hankkeilleen lupapäätöksen tai loppukatselmuksen.

Kaavoituksen osalta asiakkailta kysytään palvelukokemuksista edellisen kahden vuoden ajalta. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa poikkeamispäätöksen tai hyväksytyn kaavan saaneet, joita on noin 250 kappaletta.

Kyselyssä vastaajia pyydetään arvioimaan rakentamis- ja kaavoitusprosessin eri osa-alueita numeroarvosanoilla, mutta vastaajilla on myös mahdollisuus antaa vapaata palautetta sanallisesti. Paljon lupia hakeneille, suurille toimijoille kohdistetaan lisäksi puhelimitse suoritettava syvähaastattelu.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen suorittaa EPSI Rating Finland, joka on kaupungin kilpailuttama palveluntuottaja.

Kaupunki arvioi, että kyselytulosten keräämiseen ja analysointiin menee noin kuukausi. Tulosten perusteella kaupungin asiakaspalvelua sekä kaavoitus, lupa- ja tarkastusprosesseja pyritään kehitettämään nin, että ne vastaavat eri asiakasryhmien tarpeisiin aiempaa paremmin.

Kaupungin tiedotteen mukaan Turku perehtyy myös naapurikuntiensa ja muiden Suomen suurten kaupunkien rakennuslupien ja asemakaavojen valmistelun prosesseihin ja läpimenoaikoihin.

Jätä kommentti