Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Turun kaupunkitutkimusohjelma jakoi 600 000 euroa

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

Tutkimukset käsittelevät kaupungin ja sataman palveluiden digitaalisen integraation kehittämistä, ranta-alueiden uudistamiseen liittyviä jännitteitä, uusien tiiviisti rakennettujen asuinalueiden arjen muotoutumista, sekä pyhiinvaellusta Turun seudulla keskiajalla ja nykypäivänä.

Tutkimusrahoituksesta järjestettiin avoin haku, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista korkeakouluista tai tutkimuslaitoksista. Hakemuksia saapui 14 kappaletta. Arviointiraatiin kuului kaikkien rahoittajien edustajia.

Rahoitettaviksi valittiin seuraavat hankkeet (150 000 euroa/hanke):

Älykäs satamakaupunki: Kohti satama- ja kaupunkitoimintojen tehostettua digitaalista integraatiota, professori Magnus Hellström & työryhmä

Pyhiinvaellus liikkeessä: Pyhiinvaeltamisen motiivit ja merkitykset Turussa keskiajalla ja nykyään, professori Minna Opas & työryhmä

Asuminen, sosiaalinen osallisuus ja maanarvo kaupunkien ranta-alueilla, professori Hannu Ruonavaara & työryhmä

Hyvinvoinnin suunniteltu, koettu ja aistittu sosio-materiaalisuus Turun Linnakaupungissa, dosentti Tiina Suopajärvi & työryhmä

Tutkimushankkeet toteutetaan vuosien 2023-2024 aikana. Tarkempi kuvaus hankkeista löytyy kaupungin sivuilta

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen. Sen tavoitteet ovat vahvistaa alueellisen elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämisen tietoperusteita ja asiantuntijuutta, tuottaa kaupungille uutta tutkimustietoa päätöksenteon tueksi, sekä lisätä akateemisen kaupunkitutkimuksen vaikuttavuutta, erityisesti vuorovaikutuksellista pohdintaa, miten tuloksia voidaan soveltaa ja tietämystä hyödyntää kaupunkipolitiikassa.

Haun sisällölliseksi kohteeksi oli määritelty Turun kaupunkitutkimusohjelman 2022-25 teemat, jotka ovat Turun strategian, pormestariohjelman ja kärkihankkeiden mukaiset. Kaupunkitutkimuksessa painottuvat yhteiskunnallinen ja tilallinen muutos kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Jätä kommentti