Uuttu auttaa telkkää

Saariston kyläsaarien vanhoihin perinteisiin on kuulunut uuttujen eli suurten pönttöjen asettaminen telkälle ja isokoskelolle. Niiden avulla saatiin entisaikaan munatäydennystä kevään ruokavalioon, mutta samalla autettiin koloissa pesiviä lintuja.

Nyt perinne on hiipuvan asutuksen myötä heikentynyt ja uuttuja on niukasti tarjolla. Arkipelagia-seuran hankkeessa levitetään 100 uuttua Turunmaan länsi ja eteläsaariston kyläsaariin. Hankkeen esimerkin toivotaan innoittavan mökkiläisiä osallistumaan uuttujen tekoon, toki monen kesämökin rannasta telkänpönttö jo löytyykin.

Monet saaristolinnut tarvitsevat ihmisen apua, kun luonnon monimuotoisuus heikkenee. Saaristoluonto on toisaalta lähtökohtaisesti monimuotoisinta, mitä Suomesta löytyy. Eräät lajit ovat hyvin suomalaisia ja niiden Euroopan-kannoista suuri osa pesii Suomessa, jopa niin että yli puolet eurooppalaisista telkistä pesii maassamme.

Telkkä onkin yksi Suomen ns. vastuulajeista. Valitettavasti kuitenkin telkän pesimäkanta (120 000 paria) on vähentynyt lähes puoleen 1990-lukuun verrattuna, jolloin kanta vielä oli 200 000 paria.

Itämeri-haasteen rahoittama uuttuhanke (www.kokeilunpaikka.fi) on saanut yhteistyökumppaneiksi lukuisia kyläsaarten toimijoita. Mukana ovat mm. Pro Houtskär, Iniön osavuosiasukkaat, Keistiön ja Jumon kylätoimikunnat, Storpensarin mökkiläiset ja Vänö Vänner. Osallistujat tekevät vapaaehtoistyötä noin 300 tuntia vesilintujen hyväksi.

Pönttöjen eli uuttujen valmistusta
Kuva: Jouko Lehtonen

Arkipelagia-seura valmistutti uutut ammattimaisella pöntöntekijällä Laitilassa ja toimitti ne Houtskäriin ja muihin kyläsaarin paikallisille yhdyshenkilöille. Sitten vapaaehtoiset asukkaat, mökkiläiset ja Arkipelagia-seuran jäsenet huolehtivat niiden jakelusta ja sijoittamisesta maastoon. Samalla huolehditaan uuttujen ylläpidosta ja puhdistuksista tulevina vuosina.

Yhdistys kerää tiedot luovutettujen uuttujen sijainnista ja tekee niistä julkisen nettitietokannan, jonka avulla voidaan seurata niiden tulevaa käyttöä ja pesimämenestystä. Uuttukampanjan arvioidaan tuottavan tuhansia telkän ja isokoskelon poikasia uuttujen elinkaaren aikana.

Vuonna 2022 maastoon sijoitettu uuttu palvelee saaristossa pesäpaikkana linnuille ainakin seuraavat 20 vuotta, joten hanke tukee linnuston monimuotoisuutta pitkällä tähtäimellä.

Teksti ja kuvat: Jouko Lehtonen, Arkipelagia-seura

Arkipelagia-seura ry on pian 30 vuotta täyttävä Saaristomeren luonnon ja kulttuurin parhaaksi toimiva yhdistys sekä myös Saaristomeren kansallispuiston ystäväyhdistys. Seuran yksi toiminnan painopiste on toimia saaristolintujen hyväksi, muita ovat mm. apolloperhosen ja seljakämmekkä-orkidean (Adam och Eva) suojelu.

Hienoja kuusipuusta tehtyjä uuttuja voi tilata hintaan 40 € Turun Pursiseuran kautta täältä.