Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Kaistarniemi saa täydentävän asemakaavan

Kaistarniemen asemakaavoittamattoman alueen kaavoitus on etenemässä. Turun kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tiistaina 30.8. ehdotusta, joka koskee katualueita ja kahta Hauenkaaren rantatonttia.

Asemakaavan laatiminen perustuu Kaistarniemen Alitalon kyläyhdistyksen aloitteeseen. Tavoitteena on laatia olemassa olevaa asutusta täydentävä asemakaava alueelle, joka rajattiin uudisrakentamiseen tähdänneen asemakaavan ”Kaistarniemi III” ulkopuolelle vaikeiden katu- sekä vesihuoltojärjestelyiden vuoksi.

Asemakaava ja asemakaavanmuutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa 29.11.2016, minkä jälkeen kaavoituksen eteneminen jäi odottamaan Hirvensalon osayleiskaavan etenemistä.

11.12.2021 voimaan tulleen Hirvensalon osayleiskaavan perusteella kaavaehdotuksesta poistetaan yksi asuinpientalojen korttelialue.

Osoitteeseen Hauenkaari 20-22 on 30.3.2020 myönnetty kahden tontin rakennusoikeuden yhdistävä poikkeamispäätös uudelle asuinrakennukselle. Asemakaava päivitetään näiden tonttien osalta vastaamaan myönnettyä rakennuslupaa.

Kuvakaappaus 2022 08 29 14 01 35

Kuvat: Turun kaupunki