Painetun Maininki-lehden julkaiseminen nykyisten tekijöiden toimesta on loppunut. Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut jatkamaan lehden julkaisemista, ota yhteyttä: Seppo Kemppainen, puh. 050 345 9278 (seppo.t.kemppainen(a)gmail.com)

Lauttarannansilta nytkähtää eteenpäin

Korppolaismäen ja Hirvensalon yhdistävän Lauttarannansillan suunnittelun käynnistäminen sisältyy kaupungin ensi vuoden talousarvioesitykseen. Sillan rakentaminen käynnistyisi vuonna 2024.

Rakentamiseen on varattu vuodelle 2024 yhteensä 1 miljoona euroa ja vuodella 2025 yhteensä kolme miljoonaa euroa.

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun Sorttamäen silta on suunnittelun osalta mukana taloussuunnitelmakauden 2023-2026 infrainvestointohjelmassa. Vuosille 2024 ja 2025 sillan suunnitteluun on varattu 250 000 euroa kumpanakin vuonna. Sillan rakentaminen alkaisi vasta suunnitelmakauden jälkeen.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 7.11. ja kaupunginvaltuusto 14.11. Valtuustoryhmät sopivat muutama päivä sitten talousarvion sisällöstä, joten muutoksia esitykseen tuskin on tulossa.

Avattava silta Pitkäsalmeen

Kävelylle ja pyöräilylle tarkoitettu silta rakennetaan Pitkänsalmen yli kohtaan, jossa yhdistyvät Korppolaismäen puolella Kölikatu ja Kaarle Knuutinpojan rantatie ja Lauttarannan puolella Lossilaituri ja Vanha Kakskerrantie / Pikisaarentie.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi sillan hankesuunnitelman huhtikuussa 2020. Toteutusvaihtoehdoksi valittiin silloin kiinteä teräsrakenteinen putkipalkkisilta, jossa on keskellä avattava läppä. Suunnittelun ja asemakaavan lähtökohtana on ollut, että silta on avattava, jolloin turvataan Hirvensalon itärannalla olevien venesatamapalveluiden saavutettavuus myös purjeveneillä. Kulkuaukko voidaan sijoittaa olemassa olevalle veneväylälle.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä teräsrakenteista putkipalkkisiltaa pidettiin aikataulun, hinnan, elinkaariajattelun ja rakennustekniikan kannalta selkeästi parhaana vaihtoehtona. Päätöstä perusteltiin myös sillä, että teräsrakenne ”antaa myös arkkitehtuurille ja kaupunkikuvalle parhaan alustan toimia ympäristössään. Avoin rakenne antaa mahdollisuuden kuljettaa vesihuolto, sähkö ja kaukolämpötekniikkaa sillan rakenteen sisällä”.

Hankesuunnitelmassa kokonaishinta-arvioksi esitettiin 3,85 miljoonaa euroa.

Voimassa oleva asemakaava sallii sillan paikan kummallakin puolella laitureiden, portaiden, ramppien, istutusten ja polttoaineen jakelupisteen rakentamisen palvelemaan kelluvia asuntoja ja veneilyä. Mantereen puolelle saa rakentaa myös venesatamaa palvelevan rakennuksen tai rakennuksia, joihin saa sijoittaa ravintola-, kahvila-, toimisto- ja myymälätiloja. Sillan tyveen
on suunnitteilla yksityinen ravintolapaviljonkihanke.

Lossilaiturin viereen on kaavoitettu tontti kelluville asunnoille. Korppolaismäen puolella sillan läheiset alueet on rakennettu.

Lauttarannansilta edistää kaupungin tavoitetta kehittää Hirvensalon pohjoisrantaa keskustamaiseksi merelliseksi asuinalueeksi, joka on helposti saavutettavissa keskustasta jalan ja pyörällä. Se toteuttaa myös kestävää liikkumistavoitetta ja edistää kävely- ja pyöräilyn edellytyksiä parantamalla verkostoja ja niiden jatkuvuutta.

Rakennuspaikkana Pitkäsalmea pidetään erittäin haasteellisena, sillä alueen kantava kallioperä on paalutusta ajatellen erittäin syvällä. Siltapaikan läheisyydessä tehdyt kairaukset osoittavat, että kantavan pohjamaan syvyys vaihtelee suuresti, joten kantava pohja on jyrkässä kulmassa.

Jyrkkään pintaan ei voida käyttää edullisempaa lyöntipaalutekniikkaa vaan se vaatii porapaalutekniikan käyttämistä. Tämä on noin 80 % kalliimpi kuin lyöntipaalu.

Rantapenkereille on ilmoitettu kaksi pilaantuneiden maa-alueiden kohdetta, jotka pitää ottaa huomioon rakennettaessa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä hankesuunnitelma.