Viitasammakon levinneisyys Hirvensalossa selvitetään

viitasammakko
Kuva: Wolfgang Bettighofer

Viitasammakon levinneisyys Hirvensalossa selvitetään. Kaupungin ympäristönsuojelu on tilannut viitasammakkoselvityksen Envibio Oy:ltä.

Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltuihin lajeihin. Hirvensalossa on useita tunnettuja viitasammakon esiintymisalueita, mutta lajin levinneisyydestä saarella ei toistaiseksi ole ollut kokonaisvaltaista käsitystä.

Tilatussa työssä selvitetään yleiskuva viitasammakon esiintymisestä ja sille arvokkaista alueista Hirvensalossa. Selvitys toteutetaan pääosin maastokäynneillä. Lisäksi käytetään mm. laji.fi – havaintotietokantaa ja Hirvensalosta aiemmin laadittuja luontoselvityksiä.

Lauttarannan alueella tehdään vuosittain viitasammakkoseurantaa, ja nämä tulokset sisällytetään selvitykseen sellaisenaan.

Kutevien sammakoiden havainnointi

Kartoitus perustuu kutevien viitasammakoiden havainnointiin. Lähtökohtana on, että soidintaminen riittää osoittamaan lisääntymispaikan.

Tarkat havainnointipäivämäärät määräytyvät kevään edistymisen mukaan. Kudun alkua seurataan tunnetuilla kutupaikoilla kuten Rauvolanlahdella.

Kartoituksen työohjelman mukaan ”kartoitettavat kohteet kuljetaan rauhalliseen tahtiin ympäri pysähtyen säännöllisin välimatkoin kuuntelemaan vähintään 15 minuutiksi pysähdystä kohden. Tällöin kyykistytään maahan kasvillisuuden suojaan, mikä vähentää arkojen viitasammakoiden kokemaa häiriötä.”

”Aivan vesistön reunaan ei myöskään mennä, sillä tämä voisi karkottaa viitasammakoita. Viitasammakoita kuunnellaan luonnollisesti myös pysähdysten välissä. Yksityisillä piha-alueilla ei kuljeta.”

”Kun viitasammakoita havaitaan, kirjataan muistiin havaintopaikan GPS:llä mitatut koordinaatit sekä merkitään kartalle havaintopaikka sekä arvioitu viitasammakoiden olinpaikka. Lisäksi lasketaan havaittujen viitasammakoiden määrä. Jos yksilöitä on samalla paikalla runsaasti, joudutaan määrä arvioimaan, sillä tällöin tarkka laskeminen ei ole mahdollista.”

Havaintopaikoilta kirjataan tiedot kasvillisuudesta ja luontotyypeistä sekä muista viitasammakon kannalta keskeisistä ominaisuuksista kuten vesistötyypistä. Kartoitetusta kohteesta laaditaan kuvaus myös siinä tapauksessa, ettei viitasammakkoja havaita.

Selvitys tehdään alkukesän aikana, ja raportti valmistuu 31.10. mennessä.

Lue lisää viitasammakoista ja muista sammakkoeläimistä