Ville Valkonen: Saarille oma elinvoimaohjelma

Kansanedustaja Ville Valkonen (kok) kannustaa Hirvensalossa ja Kakskerrassa asuvia alueensa oma-aloitteiseen kehittämiseen. Hän sanoo, että alueen toimijat voisivat laatia elinvoimaohjelman viitoittamaan kehittämisen tavoitteita.

”Saarilla toimivat yritykset ja yhteisöt voisivat yhdessä esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen kanssa laatia tällaisen ohjelman.”
”Kaupunki on toteuttamassa mittavia infrahankkeita, joilla parannetaan saarten saavutettavuutta. Investoinnit luovat uusia mahdollisuuksia yksityisille kaupallisille toimijoille.”

Infrahankkeilla Valkonen viittaa ennen kaikkea Lauttarannan kevyen liikenteen siltaan ja Sorttamäen siltaan. Lauttarannan tulevan sillan suunnittelu on jo kuluvan vuoden investointiohjelmassa, ja sillan rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Sorttamäen silta on hyväksytty Hirvensaloon osayleiskaavassa, mutta rakentaminen alkanee aikaisintaan vuosikymmenen loppupuolella.

”Kun nämä liikenneyhteydet on saatu kuntoon, palvelut seuraavat perässä”, Valkonen uskoo.

Hirvensalossa voimakkain rakentaminen keskittyy lähivuosina Lauttarannan alueelle, johon on jo ruvettu kuljettamaan mm. meriväylien ruoppaus- ja rakentamisen ylijäämämassoja. Alueen valmistuminen teknisesti rakentamiskelpoiseksi vie vuosia, eikä alueen kaavoitustakaan ole vielä aloitettu. Pitkän tähtäimen kaavailuissa alueelle on joka tapauksessa tulossa runsaasti asuntoja.

Samanaikaisesti mantereen puolella kehitetään puolustusvoimilta vapautunutta Pihlajaniemen aluetta. Pihlajaniemen pohjoisosan asemakaava on kaupunginvaltuustossa hyväksytty, mutta kaavan voimaantulo odottaa päätöksestä tehtyjen valitusten käsittelyä hallinto-oikeudessa. Eteläosan kaavoitus on vielä kesken.

Visioiden mukaan Lauttarannan ja Pihlajanniemen alueet lisäävät merkittävästi ”merellisen asumisen” mahdollisuuksia Turussa.
Ennen kansanedustajaksi nousemista Ville Valkonen toimi Turun apulaispormestari. Hän veti kaupunki-ympäristötoimialan vastuualuetta. Tehtävän antamalla perspektiivillä hän arvioi, että ranta-alueiden rakentamiseen liittyy valtavasti potentiaalia.

”Se merkitsee kaupungin keskusta-alueen kasvamista saarien suuntaan. Hirvensalo kytkeytyy urbaaniin kaupunkialueeseen uudella tavalla, johon liittyvät mahdollisuudet pitää pyrkiä lunastamaan parhaalla mahdollisella tavalla.”

Kolmen kärki

Ville Valkonen on myös Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtaja. Siihen liittyen hän puhuu mielellään Turun seudun ja koko maakunnan kehittämisestä.

Turun seutu on yksi kärki Etelä-Suomen kasvukolmiossa pääkaupunkiseudun ja Tampereen ohella. Valkonen sanoo, että pitäisi pystyä toimimaan niin, että Turun seutu pysyy mukana kärkikolmikossa:

”Paikallisella päätöksenteolla pitäisi kaikin tavoin tukea sitä, että Turun seutu pärjää kilpailussa pääkaupun-kiseudun ja Pirkanmaan kanssa. Se on koko Suomen edun mukaista, mutta se edellyttää jatkuvaa työtä.”

”Esimerkiksi liikenneyhteyksien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää tässä kilpailutilanteessa. Saavutettavuus sekä paikallisesti että laajemmin koko Etelä-Suomen alueella parantaa työllisyysmahdollisuuksia ja luo edellytyksiä talouden kasvulle.”

Meriklusteri on yksi Turun seudun talouden kivijaloista. Turun telakka alihankintaverkostoineen tuo työtä ja taloudellista kasvua. Alan osaaminen on kansainvälisesti erittäin korkealla tasolla, mutta myös kilpailu osaajista on kovaa.

”Yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että osaavaa työvoimaa on saatavilla”, Valkonen sanoo.

”Koulutus on aivan keskeinen tekijä jatkossakin. Tämän lisäksi on aivan välttämätöntä helpottaa työperäistä maahanmuuttoa.”
Valkonen muistuttaa, että on myös tekijöitä, joille emme voi mitään:

”Suomen ilmasto on monessa rekrytoinnissa suurin ongelma.”

Vuosi eduskunnassa

Valkonen nousi viime keväänä varasijalta eduskuntaan edesmenneen Ilkka Kanervan tilalle. Nousutapa oli ikävin mahdollinen, mutta kansanedustajuus myös pitkän tähtäimen tavoite. Aikaisemmat työtehtävät mm. kansanedustajan avustajana ja ministerin erityisavustajana helpottivat uuteen tehtävään asettumista.

Kuluneen vuoden ajan eduskunnan työskentelyä on leimannut yksi keskeinen asia: Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Sillä on ollut välittömät vaikutukset mm. energiapolitiikkaan. Myös yleinen hintataso on noussut, minkä jokainen on huomannut ruokaostoksilla. Korot ovat nousseet, tai normalisoituneet näkökulmasta riippuen. Taantumaakin jo ennustetaan.

Kansanedustajan työhön kuuluu yhteydenpitoa äänestäjiin ja kansalaisiin. Yhteydenpidossa on välittynyt huoli tulevaisuudesta:

”Ihmisiä kiinnostaa politiikan iso kuva, johon liittyy taloutta, turvallisuutta ja ulkopolitiikkaa. Tosiasia on, että olemme siirtyneet uuteen, poikkeukselliseen aikaan Euroopassa käytävän suursodan takia. On palattu perusasioiden äärelle.”

”Huolestuttavasta tilanteesta huolimatta, on kuitenkin muistettava, että Suomi on hyvä maa ja meillä on huolehdittu hyvin kansallisesta turvallisuudesta.”

TEKSTI JA KUVA: SEPPO KEMPPAINEN

Yksi kommentti artikkeliin ”Ville Valkonen: Saarille oma elinvoimaohjelma”

  1. Lauttarannan kevyen liikenteen siltaa on odotettu kuin kuuta nousevaa. Toivottavasti se on oikeasti tulossa pian.

    Vastaa

Jätä kommentti